English    Türkçe    فارسی   

4
1744-1793

 • Bedenin çıplak, başın kabak, için yanmış... bu şükürleri, bir yerden mi çaldın, yoksa birisinden mi öğrendin?
 • تن برهنه سر برهنه سوخته ** شکر را دزدیده یا آموخته
 • Nerede methettiğin emîrin şükür ve hamd nişaneleri? Onların, şu şerefsiz başında, ayağında görünmesi gerekti. 1745
 • کو نشان شکر و حمد میر تو ** بر سر و بر پای بی توفیر تو
 • Dilin, o padişahı methetmede ama yedi âzan da şikâyet edip duruyor.
 • گر زبانت مدح آن شه می‌تند ** هفت اندامت شکایت می‌کند
 • O cömertlik padişahını, o kerem sultanını övüyorsun ama bu övüşe karşılık ayağında bir ayakkabı, bacağında bir şalvar olmalıydı bari!
 • در سخای آن شه و سلطان جود ** مر ترا کفشی و شلواری نبود
 • Ben, dedi... Bütün verdiklerini dağıttım; emir ihsanda kusur etmedi hiç!
 • گفت من ایثار کردم آنچ داد ** میر تقصیری نکرد از افتقاد
 • Bütün ihsanlarını aldım, fakat hepsini yetimlere, yoksullara bağışladım.
 • بستدم جمله عطاها از امیر ** بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
 • Mal verdim, karşılığında uzun bir ömür aldım... Çünkü içim pek temizdir benim! 1750
 • مال دادم بستدم عمر دراز ** در جزا زیرا که بودم پاک‌باز
 • Bunun üzerine dediler ki: o kutlu mal gittiyse içindeki bu duman, bu hararet nedir ya?
 • پس بگفتندش مبارک مال رفت ** چیست اندر باطنت این دود نفت
 • İçinde diken gibi yüzlerce pislik var... Hiç keder, muştulanma nişanesi olur mu?
 • صد کراهت در درون تو چو خار ** کی بود انده نشان ابتشار
 • Söylediğin o geçmiş şeyler doğruysa nerede aşk, bağışlama ve razı olma nişanesi?
 • کو نشان عشق و ایثار و رضا ** گر درستست آنچ گفتی ما مضی
 • Hadi tutalım mal kayboldu gitti, meyil nerede? Sel geçip gittiyse geçtiği yer hani?
 • خود گرفتم مال گم شد میل کو ** سیل اگر بگذشت جای سیل کو
 • Gözün evvelce cana canlar katan siyah bir göz idiyse hadi diyelim o güzellik geçti... Fakat neden şimdi gözün gök? 1755
 • چشم تو گر بد سیاه و جان‌فزا ** گر نماند او جان‌فزا ازرق چرا
 • A ekşi suratlı, temizlik nişanesi nerede? Senden eğri lâfların kokusu gelmekte, sus!
 • کو نشان پاک‌بازی ای ترش ** بوی لاف کژ همی‌آید خمش
 • Mal bağışlamanın gönülde yüz türlü nişanesi olur... İyi işin yüzlerce alâmeti görünür!
 • صد نشان باشد درون ایثار را ** صد علامت هست نیکوکار را
 • Malını dağıtıp bağışlayan kişinin gönlüne o mal yerine yüzlerce dirilik gelir!
 • مال در ایثار اگر گردد تلف ** در درون صد زندگی آید خلف
 • Allah tarlasına temiz tohumlar ekilsin de sonra temiz mahsul vermesin... İmkânı yok!
 • در زمین حق زراعت کردنی ** تخمهای پاک آنگه دخل نی
 • Allah bahçeleri de mahsul vermezse artık Allah yeri geniştir denebilir mi? Söyle! 1760
 • گر نروید خوشه از روضات هو ** پس چه واسع باشد ارض الله بگو
 • Bu yokluk yeri bile mahsul vermemezlikte bulunmaz... Artık bundan çok geniş olan Allah yeri nasıl olur da mahsul vermez?
 • چونک این ارض فنا بی‌ریع نیست ** چون بود ارض الله آن مستوسعیست
 • Bu yerin bile sayısız mahsul verme kabiliyeti vardır, en aşağı bir tohuma yedi yüz verir!
 • این زمین را ریع او خود بی‌حدست ** دانه‌ای را کمترین خود هفصدست
 • Hamd ediyorsun, hani hamd edenlerin nişanesi? Bu nişaneler ne içinde var, ne dışında!
 • حمد گفتی کو نشان حامدون ** نه برونت هست اثر نه اندرون
 • Ârifin Allah’ya hamd etmesi doğrudur... Çünkü o hamdın şahidi eldir, ayaktır!
 • حمد عارف مر خدا را راستست ** که گواه حمد او شد پا و دست
 • Hamd ediş, arifi karanlık cisim kuyusundan çekip çıkarır... Dünya zindanından kurtarır! 1765
 • از چه تاریک جسمش بر کشید ** وز تک زندان دنیااش خرید
 • Sırtındaki takva atlasıyla ülfet nuru, hamd etmesinin nişanesidir.
 • اطلس تقوی و نور متلف ** آیت حمدست او را بر کتف
 • Bu eğreti âlemden kurtulmuş, gül bahçelerinde, akarsu kenarlarında yurt tutmuştur.
 • وا رهیده از جهان عاریه ** ساکن گلزار و عین جاریه
 • Oturduğu yer, yurt, vasıl olduğu makam ve rütbe, yüce himmetinin sır sedirinin üstüdür!
 • بر سریر سر عالی‌همتش ** مجلس و جا و مقام و رتبتش
 • Orası öyle bir doğruluk makamıdır ki doğruların hepsi de orada lâtif, neşeli ve sevinçli yüzlerinden belli olarak yurt tutmuşlardır!
 • مقعد صدقی که صدیقان درو ** جمله سر سبزند و شاد و تازه‌رو
 • Onların hamd etmeleri, gül bahçesinin bahara hamd etmesi gibidir... Yüzlerce nişanesi, yüzlerce alâmeti ve eseri vardır! 1770
 • حمدشان چون حمد گلشن از بهار ** صد نشانی دارد و صد گیر و دار
 • Baharın geldiğine kaynak, fidan, çimen... O gül bahçesi, o elvan çiçekler şahittir.
 • بر بهارش چشمه و نخل و گیاه ** وآن گلستان و نگارستان گواه
 • Güzelin her tarafta binlerce şahidi vardır... Sedefteki incinin oluşuna şahadet edenler gibi.
 • شاهد شاهد هزاران هر طرف ** در گواهی هم‌چو گوهر بر صدف
 • Hâlbuki senin nefesinden kötü sırrın kokusu gelmede... Ey lâfazan, derdin başından, yüzünden parlayıp görünmede!
 • بوی سر بد بیاید از دمت ** وز سر و رو تابد ای لافی غمت
 • Âlem meydanında kokudan anlayan maharet sahipleri var... öyle ataklık edip pek hayhuy etmeye kalkışma!
 • بوشناسانند حاذق در مصاف ** تو به جلدی های هو کم کن گزاف
 • Misten bahsetme... Ağzından soğan kokusu gelmede, sırrını açığa vurmada! 1775
 • تو ملاف از مشک کان بوی پیاز ** از دم تو می‌کند مکشوف راز
 • Sen daima gülbeşeker yedim diyorsun ama nefesinden gelip duran sarımsak kokusu, yavelenme be demekte!
 • گل‌شکر خوردم همی‌گویی و بوی ** می‌زند از سیر که یافه مگوی
 • Gönül, büyük ve geniş bir eve benzer... Gönül evinin gizli komşuları vardır.
 • هست دل ماننده‌ی خانه‌ی کلان ** خانه‌ی دل را نهان همسایگان
 • Pencereden, duvardaki delikten görüp gözetir, sırları anlarlar!
 • از شکاف روزن و دیوارها ** مطلع گردند بر اسرار ما
 • Ev sahibinin sezinlemediği, hiç bilmediği bir yarıktan, bir delikten onlar, her şeyi görürler.
 • از شکافی که ندارد هیچ وهم ** صاحب خانه و ندارد هیچ سهم
 • Kuran’ı okusan a... Şeytan ve kavmi, gizlice insanların halinden koku alırlar. 1780
 • از نبی بر خوان که دیو و قوم او ** می‌برند از حال انسی خفیه بو
 • İnsanın bilmediği bir yoldan insanın sırrını anlarlar... Bu yol, duyguyla duyulur, yahut buna benzer bir şeyle bilinir yol değildir.
 • از رهی که انس از آن آگاه نیست ** زانک زین محسوس و زین اشباه نیست
 • Görenlerin ortasında hileye kalkışma... Mihenk ortadayken lafa girişme ey kalp!
 • در میان ناقدان زرقی متن ** با محک ای قلب دون لافی مزن
 • Mihengin, halisi de anlamaya kabiliyeti vardır, kalpı da... Allah, onu beden ve kalp emîri yapmıştır!
 • مر محک را ره بود در نقد و قلب ** که خدایش کرد امیر جسم و قلب
 • Şeytanlar bile o kabalıklarıyla, o kötülükleriyle sırrımızı, fikrimizi, gittiğimiz yolu biliyorlar...
 • چون شیاطین با غلیظیهای خویش ** واقف‌اند از سر ما و فکر و کیش
 • Onların bile içimize hırsızlama bir yolu var... Biz, onların hırsızlıklarından baş aşağı gelmedeyiz... 1785
 • مسلکی دارند دزدیده درون ** ما ز دزدیهای ایشان سرنگون
 • Her an, bize büyük ziyanlar veriyorlar... Delikleri var, yarıkları var; bizi gözetliyorlar...
 • دم به دم خبط و زیانی می‌کنند ** صاحب نقب و شکاف روزنند
 • E artık âlemdeki aydın canlar, neden gizli hallerden bihaber olsunlar?
 • پس چرا جان‌های روشن در جهان ** بی‌خبر باشند از حال نهان
 • Gökyüzüne çadır kurmuş canlar, insanın vücuduna girmede şeytanlardan aşağı olurlar?
 • در سرایت کمتر از دیوان شدند ** روحها که خیمه بر گردون زدند
 • Şeytan, hırsızlama olarak göğe çıkmaya kalkışır da yakıcı şahapla kovulur, sürülür.
 • دیو دزدانه سوی گردون رود ** از شهاب محرق او مطعون شود
 • Kötü kâfir, savaşta mızrakla nasıl beyni üstüne düşerse o da gökten baş aşağı öyle düşer! 1790
 • سرنگون از چرخ زیر افتد چنان ** که شقی در جنگ از زخم سنان
 • Şeytanları, o gönüllerin beğendikleri ruhları kıskandıklarından gökten böyle baş aşağı atarlar...
 • آن ز رشک روحهای دل‌پسند ** از فلکشان سرنگون می‌افکنند
 • Artık çolak, topal, kör ve sağır değilsen ulu ve yüce ruhlara karşı bu zanda bulunma...
 • تو اگر شلی و لنگ و کور و کر ** این گمان بر روحهای مه مبر
 • Utan, az söylen, can çekişme... Cismi gözeten, sırlarını anlayan nice casus var!
 • شرم دار و لاف کم زن جان مکن ** که بسی جاسوس هست آن سوی تن
 • Allah doktorlarının, müridin ve yabancının yüzünden, sesinin tonundan, gözünün renginden din ve gönüllerdeki hastalığı anlamaları. Bu şöyle dursun, gönül yolundan da anlarlar; çünkü onlar kalp casuslarıdır. Onlarla oturunca doğru yürekle oturun!
 • دریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیمای مرید و بیگانه و لحن گفتار او و رنگ چشم او و بی این همه نیز از راه دل کی انهم جواسیس القلوب فجالسوهم بالصدق