English    Türkçe    فارسی   

6
1172-1221

 • O, atlarla katırlarla düşer kalkar, seyis olduğu için şu ahırda yatar.
 • صحبت او با ستور و استرست  ** سایس است و منزلش این آخرست 
 • Mustafa aleyhisselâm’ın, Hilâl’e geçmiş olsun demek için o beyin ahırına girmesi ve –Allah razı olsun—Hilâl’e iltifatta bulunması.
 • در آمدن مصطفی علیه‌السلام از بهر عیادت هلال در ستورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رضی الله عنه 
 • Peygamber, Hilâl’i görmek üzere ahıra girdi araştırmaya başladı.
 • رفت پیغامبر به رغبت بهر او  ** اندر آخر وآمد اندر جست و جو 
 • Ahır karanlık, pis ve berbattı. Fakat ülfet zamanı gelip çatınca bu kötülüklerin hepsi ortadan kalktı.
 • بود آخر مظلم و زشت و پلید  ** وین همه برخاست چون الفت رسید 
 • O erkek aslan, Yusuf’un kokusunu alan Yakup gibi Peygamberin kokusunu aldı. 1175
 • بوی پیغامبر ببرد آن شیر نر  ** هم‌چنانک بوی یوسف را پدر 
 • Mucizeler, imana sebep olmaz, sıfatları çeken cinsiyet kokusudur.
 • موجب ایمان نباشد معجزات  ** بوی جنسیت کند جذب صفات 
 • Mucizeler, düşmanı kahretmek içindir. Halbuki cinsiyet kokusu, gönül almaya insanı âşık etmeye sebep olur.
 • معجزات از بهر قهر دشمنست  ** بوی جنسیت پی دل بردنست 
 • Mucizeler, düşmanı kahreder ama dostu değil. Hiç dostun boynu bağlanır mı?
 • قهر گردد دشمن اما دوست نی  ** دوست کی گردد ببسته گردنی 
 • Hilâl uykudayken Peygamberin kokusunu aldı, bu gübrelik içindeki şu güzel koku nedir ki? dedi.
 • اندر آمد او ز خواب از بوی او  ** گفت سرگین‌دان درون زین گونه بو 
 • Derken atların, katırların ayakları arasında o eşi olmayan Peygamberin tertemiz eteğini gördü. 1180
 • از میان پای استوران بدید  ** دامن پاک رسول بی‌ندید 
 • Sürüne sürüne ahırın bucağından gelip o erin ayağına yüzünü, gözünü sürdü.
 • پس ز کنج آخر آمد غژغژان  ** روی بر پایش نهاد آن پهلوان 
 • Peygamber, yüzünü yüzüne sürdü. Başını, yüzünü, gözünü öptü.
 • پس پیمبر روی بر رویش نهاد  ** بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد 
 • Rabbim dedi, sen ne gizli mücevhersin. Ey arş garibi, nasılsın, iyi misin?
 • گفت یا ربا چه پنهان گوهری  ** ای غریب عرش چونی خوشتری 
 • Hilâl dedi ki: Uykusu dağılmış bir âşıkın ağzına gün doğarsa ne hale gelir?
 • گفت چون باشد خود آن شوریده خواب  ** که در آید در دهانش آفتاب 
 • Toprak çiğneyen bir susuzu su, güzel bir halde başı üstünde taşırsa nasıl olur? 1185
 • چون بود آن تشنه‌ای کو گل چرد  ** آب بر سر بنهدش خوش می‌برد 
 • Mustafa aleyhisselâm,İsa aleyhisselâm’ın su üstünde yürüdüğünü duyunca “Yakıyni artsaydı hava üstünde yürürdü” buyurmuştur.
 • در بیان آنک مصطفی علیه‌السلام شنید کی عیسی علیه‌السلام بر روی آب رفت فرمود لو ازداد یقینه لمشی علی الهواء 
 • İsa gibi hani. Irmak onu baş üstünde tutardı; Abıhayat içinde gark olmadan emindi.
 • هم‌چو عیسی بر سرش گیرد فرات  ** که ایمنی از غرقه در آب حیات 
 • Ahmed dedi ki: Eğer yakıyni fazla olsaydı hava ona binek olurdu.
 • گوید احمد گر یقینش افزون بدی  ** خود هوایش مرکب و مامون بدی 
 • Benim gibi... Ben de havaya bindim, miraç gecesi hava üstünde yürüdüm.
 • هم‌چو من که بر هوا راکب شدم  ** در شب معراج مستصحب شدم 
 • Hilâl dedi ki: Kör ve pis bir köpek, uykudan sıçrayıp kalkar da kendisini aslan olmuş görünce ne hale gelir?
 • گفت چون باشد سگی کوری پلید  ** جست او از خواب خود را شیر دید 
 • Fakat okla vurulan aslan gibi bir aslan değil, korkusundan kılıçların temrenlerin kırıldığı bir aslan! 1190
 • نه چنان شیری که کس تیرش زند  ** بل ز بیمش تیغ و پیکان بشکند 
 • Yılan gibi karnı üstünde sürünüp giden bir körün gözü açılır, bağı, baharı görürse ne olur?
 • کور بر اشکم رونده هم‌چو مار  ** چشمها بگشاد در باغ و بهار 
 • Mahiyet ve keyfiyetten kurtulan, keyfiyetsizliğin ebedi hayat yurduna ulaşan birisi nasıl olur?
 • چون بود آن چون که از چونی رهید  ** در حیاتستان بی‌چونی رسید 
 • Mekansızlık yurduna mahiyet ve keyfiyet bağışlayan bir hale gelir, bütün keyfiyet ve mahiyetler, köpekler gibi sofrasının etrafına toplanırsa.
 • گشت چونی‌بخش اندر لامکان  ** گرد خوانش جمله چونها چون سگان 
 • Keyfiyetsizlik âleminden onlara kemik verirse ne olur? Cenabetken sus, bu sûreyi okuma.
 • او ز بی‌چونی دهدشان استخوان  ** در جنابت تن زن این سوره مخوان 
 • Keyfiyetten gusül edip, tamamı ile yıkanıp arınmadıkça sen bu musafa dokunma oğlum. 1195
 • تا ز چونی غسل ناری تو تمام  ** تو برین مصحف منه کف ای غلام 
 • Fakat ey padişahlar, pis olayım, temiz olayım, âlemde bunu okumayayım da neyi okuyayım?
 • گر پلیدم ور نظیفم ای شهان  ** این نخوانم پس چه خوانم در جهان 
 • Sen bana sevaba girmem için diyorsun ki yıkanıp arınmadan su havuzuna girme.
 • تو مرا گویی که از بهر ثواب  ** غسل ناکرده مرو در حوض آب 
 • Fakat havuzun dışında topraktan başka bir şey yok. Havuza girmeyen temizlenemiyor.
 • از برون حوض غیر خاک نیست  ** هر که او در حوض ناید پاک نیست 
 • Suyun bu lütuf ve keremi olmasa, her an pislikleri kabul edip temizlemese,
 • گر نباشد آبها را این کرم  ** کو پذیرد مر خبث را دم به دم 
 • Vay ona iştiyak çekenlere, vay ona ümit bağlayanlara, vay onların ebedi hasretine! 1200
 • وای بر مشتاق و بر اومید او  ** حسرتا بر حسرت جاوید او 
 • Suyun yüzlerce lütfu vardır, yüzlerce ihsanı vardır. Pislikleri kabul eder vesselâm.
 • آب دارد صد کرم صد احتشام  ** که پلیدان را پذیرد والسلام 
 • Ey Hak ziyası Hüsamettin, nur seni kötü kuşlardan korur, gözetip bekler.
 • ای ضیاء الحق حسام‌الدین که نور  ** پاسبان تست از شر الطیور 
 • Ey yarasalardan gizli olan güneş, Allah nuru ve onun yücelişi, senin gözcün, bekçindir.
 • پاسبان تست نور و ارتقاش  ** ای تو خورشید مستر از خفاش 
 • Güneşin yüzündeki perde, ancak parlaklığının fazlalığı ve ışığının keskin ve şiddetli oluşudur.
 • چیست پرده پیش روی آفتاب  ** جز فزونی شعشعه و تیزی تاب 
 • Güneşin perdesi de Allah nurudur. Ondan nasipsiz olan yarasadır, gecedir. 1205
 • پرده‌ی خورشید هم نور ربست  ** بی‌نصیب از وی خفاشست و شبست 
 • Her ikisi de güneşten uzakta ve perde ardında kaldığından ya yüzleri kararmıştır, yahut da donup kalmışlardır.
 • هر دو چون در بعد و پرده مانده‌اند  ** یا سیه‌رو یا فسرده مانده‌اند 
 • Hilâl’e ait hikâyenin bir kısmını yazdım. Şimdi de dolunaya ait hikâyeyi dile getir.
 • چون نبشتی بعضی از قصه‌ی هلال  ** داستان بدر آر اندر مقال 
 • Hilâl’le dolunay birdir. İkilikten, noksandan, gidilmeden uzaktır onlar.
 • آن هلال و بدر دارند اتحاد  ** از دوی دورند و از نقص و فساد 
 • Hilâl hakikatte noksan kabul etmez, görünüşteki noksan, yavaş yavaş dolunay haline gelmek,kemal bulmaktır.
 • آن هلال از نقص در باطن بریست  ** آن به ظاهر نقص تدریج آوریست 
 • Geceleyin geceye yavaşlık hususunda ders verir. Sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir. 1210
 • درس گوید شب به شب تدریج را  ** در تانی بر دهد تفریج را 
 • Yavaşlıkla ey ham aceleci der, dama dayanan merdivenden basamak basamak çıkılır.
 • در تانی گوید ای عجول خام  ** پایه‌پایه بر توان رفتن به بام 
 • Tencereye yavaş ve ustaca kayna, delice kaynayan yemekten hayır gelmez der.
 • دیگ را تدریج و استادانه جوش  ** کار ناید قلیه‌ی دیوانه جوش 
 • Allah, âlemi bir kere Kün demekle yaratmaya kadir mi değildi? Bunda şüphe mi var?
 • حق نه قادر بود بر خلق فلک  ** در یکی لحظه به کن بی‌هیچ شک 
 • Peki neden bu yaratış, altı gün sürdü; her gün de tam bin yıl kadardı?
 • پس چرا شش روز آن را درکشید  ** کل یوم الف عام ای مستفید 
 • Neden çocuk dokuz ayda yaratılmada? Çünkü padişahların âdeti bir şeyi yavaşlıkla yapmaktır. 1215
 • خلقت طفل از چه اندر نه مه‌است  ** زانک تدریج از شعار آن شه‌است 
 • Neden Âdem’in yaratılışı kırk sabah sürdü, yavaş yavaş o balçığı insan haline getirdi?
 • خلقت آدم چرا چل صبح بود  ** اندر آن گل اندک‌اندک می‌فزود 
 • Allah, senin gibi aceleci değildir a ham adam. Sen, şimdi sıçrayıp koştun; çocuk olduğun halde kendini şeyh göstermedesin.
 • نه چو تو ای خام که اکنون تاختی  ** طفلی و خود را تو شیخی ساختی 
 • Kabak gibi her şeyin üstüne çıktın. Nerede sen de savaşta direnecek ayak
 • بر دویدی چون کدو فوق همه  ** کو ترا پای جهاد و ملحمه 
 • Ağaçlara, duvarlara dayandın, kabak gibi yukarı çıktın a kelceğiz!
 • تکیه کردی بر درختان و جدار  ** بر شدی ای اقرعک هم قرع‌وار 
 • Önce bineğin, usul boylu selvidir ama sonunda kupkuru, içi boş bir hale gelirsin! 1220
 • اول ار شد مرکبت سرو سهی  ** لیک آخر خشک و بی‌مغزی تهی 
 • A su kabağı, yeşil rengin tez sararır, çünkü o renk iğreti bir boyadır, aslında yok ki.
 • رنگ سبزت زرد شد ای قرع زود  ** زانک از گلگونه بود اصلی نبود 
 • Bir kocakarı çirkin suratındaki kılları yolar, yüzünü boyar,kızıllaştırırdı ama bir türlü olamazdı
 • داستان آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می‌ساخت و ساخته نمی‌شد و پذیرا نمی‌آمد