English    Türkçe    فارسی   

6
1172-1181

 • O, atlarla katırlarla düşer kalkar, seyis olduğu için şu ahırda yatar.
 • صحبت او با ستور و استرست  ** سایس است و منزلش این آخرست 
 • Mustafa aleyhisselâm’ın, Hilâl’e geçmiş olsun demek için o beyin ahırına girmesi ve –Allah razı olsun—Hilâl’e iltifatta bulunması.
 • در آمدن مصطفی علیه‌السلام از بهر عیادت هلال در ستورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رضی الله عنه 
 • Peygamber, Hilâl’i görmek üzere ahıra girdi araştırmaya başladı.
 • رفت پیغامبر به رغبت بهر او  ** اندر آخر وآمد اندر جست و جو 
 • Ahır karanlık, pis ve berbattı. Fakat ülfet zamanı gelip çatınca bu kötülüklerin hepsi ortadan kalktı.
 • بود آخر مظلم و زشت و پلید  ** وین همه برخاست چون الفت رسید 
 • O erkek aslan, Yusuf’un kokusunu alan Yakup gibi Peygamberin kokusunu aldı. 1175
 • بوی پیغامبر ببرد آن شیر نر  ** هم‌چنانک بوی یوسف را پدر 
 • Mucizeler, imana sebep olmaz, sıfatları çeken cinsiyet kokusudur.
 • موجب ایمان نباشد معجزات  ** بوی جنسیت کند جذب صفات 
 • Mucizeler, düşmanı kahretmek içindir. Halbuki cinsiyet kokusu, gönül almaya insanı âşık etmeye sebep olur.
 • معجزات از بهر قهر دشمنست  ** بوی جنسیت پی دل بردنست 
 • Mucizeler, düşmanı kahreder ama dostu değil. Hiç dostun boynu bağlanır mı?
 • قهر گردد دشمن اما دوست نی  ** دوست کی گردد ببسته گردنی 
 • Hilâl uykudayken Peygamberin kokusunu aldı, bu gübrelik içindeki şu güzel koku nedir ki? dedi.
 • اندر آمد او ز خواب از بوی او  ** گفت سرگین‌دان درون زین گونه بو 
 • Derken atların, katırların ayakları arasında o eşi olmayan Peygamberin tertemiz eteğini gördü. 1180
 • از میان پای استوران بدید  ** دامن پاک رسول بی‌ندید 
 • Sürüne sürüne ahırın bucağından gelip o erin ayağına yüzünü, gözünü sürdü.
 • پس ز کنج آخر آمد غژغژان  ** روی بر پایش نهاد آن پهلوان