English    Türkçe    فارسی   

6
2815-2864

 • Mülk senindir. Duyguya bir şey ihsan edersin; o duygu, öbür duygulara padişahlık eder. 2815
 • مالک الملکی به حس چیزی دهی  ** تا که بر حس‌ها کند آن حس شهی 
 • Sultan Mahmud’un bir gece, hırsızların arasına düşerek “ Ben de sizlerdenim “ demesi ve onların hallerini anlaması
 • حکایت شب دزدان کی سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد کی من یکی‌ام از شما و بر احوال ایشان مطلع شدن الی آخره 
 • Sultan Mahmut, bir gece yalnız başına şehri dolaşırken bir bölük hırsıza rastladı.
 • شب چو شه محمود برمی‌گشت فرد  ** با گروهی قوم دزدان باز خورد 
 • Hırsızlar ey vefalı adam dediler, sen kimsin? Sultan Mahmut, ben de sizlerden biriyim diye cevap verdi.
 • پس بگفتندش کیی ای بوالوفا  ** گفت شه من هم یکی‌ام از شما 
 • Hırsızların biri, ey daima hileye düzene baş vuranlar, hadi bakalım,her birimiz hünerini söylesin.
 • آن یکی گفت ای گروه مکر کیش  ** تا بگوید هر یکی فرهنگ خویش 
 • Yaratılışta ne hüner ne marifet var? Şu gece vakti arkadaşlarına anlatsın dedi.
 • تا بگوید با حریفان در سمر  ** کو چه دارد در جبلت از هنر 
 • Birisi dedi ki: Ey hünerini göstermeye kalkışan kavim, benim kulaklarımda bir hassa vardır. 2820
 • آن یکی گفت ای گروه فن‌فروش  ** هست خاصیت مرا اندر دو گوش 
 • Köpek havladı mı, ne diyor, anlarım. Öbürleri, bu iki metelik eder ancak dediler.
 • که بدانم سگ چه می‌گوید به بانگ  ** قوم گفتندش ز دیناری دو دانگ 
 • Bir başkası ey altına tapanlar, benim bütün hassam gözümdedir.
 • آن دگر گفت ای گروه زرپرست  ** جمله خاصیت مرا چشم اندرست 
 • Geceleyin karanlıkta kimi görsem, hiç şüphe yok, onu gündüz tanırım dedi.
 • هر که را شب بینم اندر قیروان  ** روز بشناسم من او را بی‌گمان 
 • Başka biri, benim hünerim kolumdadır. Kolumun kuvvetiyle duvarları delerim dedi.
 • گفت یک خاصیتم در بازو است  ** که زنم من نقبها با زور دست 
 • Başka biri dedi ki: Benim marifetim burnumda. İşim, toprakları koklamaktır. 2825
 • گفت یک خاصیتم در بینی است  ** کار من در خاکها بوبینی است 
 • “İnsanlar madenlere benzerler” sırrına ermişim. Peygamber, onu ne için söylemişti.
 • سرالناس معادن داد دست  ** که رسول آن را پی چه گفته است 
 • Ben, toprağın bedeninde ne kadar para var, ne madeni gizli anlarım.
 • من ز خاک تن بدانم کاندر آن  ** چند نقدست و چه دارد او ز کان 
 • Bir yerde sayısız altın gizli, öbür tarafın masrafı, gelirinden fazla meselâ, derhal bilirim.
 • در یکی کان زر بی‌اندازه درج  ** وان دگر دخلش بود کمتر ز خرج 
 • Mecnun gibi toprağı koklarım, yanılmaksızın Leylâ’nın bulunduğu toprağı bulurum.
 • هم‌چو مجنون بو کنم من خاک را  ** خاک لیلی را بیابم بی‌خطا 
 • Her gömleği koklar, içinde Yusuf mu var, şeytan mı anlarım. 2830
 • بو کنم دانم ز هر پیراهنی  ** گر بود یوسف و گر آهرمنی 
 • Ahmet gibi hani. O da Yemen’den koku alırdı ya. Benim de şu burnum, o nasibe erişmiştir işte.
 • هم‌چو احمد که برد بو از یمن  ** زان نصیبی یافت این بینی من 
 • Hangi toprak altına komşu, hangisi sıfırdan ibaret. Beş para etmez? Bu, bana malûm olur.
 • که کدامین خاک همسایه‌ی زرست  ** یا کدامین خاک صفر و ابترست 
 • Bir başkası da benim hünerim de dedi, elimdedir. Dağ tepesine kadar kement atarım.
 • گفت یک نک خاصیت در پنجه‌ام  ** که کمندی افکنم طول علم 
 • Ahmet gibi... Onun canı da bir kement attı, kemendi ta göğe ulaştı.
 • هم‌چو احمد که کمند انداخت جانش  ** تا کمندش برد سوی آسمانش 
 • Tanrı dedi ki: Ey gökyüzündeki Beyt-i Mâmur’a kement atan, atışı benden bil. “Attığın vakit sen atmadın ben attım” 2835
 • گفت حقش ای کمندانداز بیت  ** آن ز من دان ما رمیت اذ رمیت 
 • Nihayet dediler ki: Ey yüce ve vefalı dost, sen de söyle. Senin ne hünerin ne marifetin var?
 • پس بپرسیدند زان شه کای سند  ** مر ترا خاصیت اندر چه بود 
 • Sultan Mahmut dedi ki: Benim hünerim sakalımdadır. Onunla suçluları cezadan eziyetten kurtarırım.
 • گفت در ریشم بود خاصیتم  ** که رهانم مجرمان را از نقم 
 • Suçluları cellâtlara verdiler mi, sakalım oynayınca onlar kurtuluverirler.
 • مجرمان را چون به جلادان دهند  ** چون بجنبد ریش من زیشان رهند 
 • Acıyıp sakalımı oynattım mı öldürülmeden de kurtulurlar, dertten de, elemden de.
 • چون بجنبانم به رحمت ریش را  ** طی کنند آن قتل و آن تشویش را 
 • Hırsızlar, bu sözü duyunca kutbumuz sensin dediler; minnet gününde kurtuluşumuz senden olacak. 2840
 • قوم گفتندش که قطب ما توی  ** که خلاص روز محنتمان شوی 
 • بعد از آن جمله به هم بیرون شدند ** سوی قصرآن شه میمون شدند
 • Bu sırada sağ taraftan bir köpek havladı. Köpek sesinden anlayan, köpek diyor ki dedi, padişah sizinle beraber.
 • چون سگی بانگی بزد از سوی راست  ** گفت می‌گوید که سلطان با شماست 
 • Kokudan anlayan bir yandaki toprağı kokladı, bu dedi, bir dul kadının odasının toprağı.
 • خاک بو کرد آن دگر از ربوه‌ای  ** گفت این هست از وثاق بیوه‌ای 
 • Kement atan, kemendini attı, yüksek bir duvara ulaştılar.
 • پس کمند انداخت استاد کمند  ** تا شدند آن سوی دیوار بلند 
 • Koku alan bir başka yeri kokladı, dedi ki: O eşsiz padişahın hazinesi burada. 2845
 • جای دیگر خاک را چون بوی کرد  ** گفت خاک مخزن شاهیست فرد 
 • Delik delen, duvarı deldi, hazineye girdiler. Her biri bir şeyler aldı.
 • نقب‌زن زد نقب در مخزن رسید  ** هر یکی از مخزن اسبابی کشید 
 • Bir hayli altın sırmalarla bezenmiş kumaş, ağır mücevherler alıp hemen gizlediler.
 • بس زر و زربفت و گوهرهای زفت  ** قوم بردند و نهان کردند تفت 
 • Padişah konakladıkları yeri, şekillerini, adlarını, yollarını iyice öğrendi.
 • شه معین دید منزل‌گاهشان  ** حلیه و نام و پناه و راهشان 
 • Onlardan gizlenip geri döndü. Sabahleyin divanda bu macerayı anlattı.
 • خویش را دزدید ازیشان بازگشت  ** روز در دیوان بگفت آن سرگذشت 
 • Hemen yiğit çavuşlar yolladılar. Hırsızları tutup bağladılar. 2850
 • پس روان گشتند سرهنگان مست  ** تا که دزدان را گرفتند و ببست 
 • Hepsini eli bağlı olarak divana getirdiler. Can korkusu ile tir tir titriyorlardı.
 • دست‌بسته سوی دیوان آمدند  ** وز نهیب جان خود لرزان شدند 
 • Padişahın huzurunda durdular. O ay gibi parlayan padişah, geceleyin kendileri ile arkadaşlık eden adamdı.
 • چونک استادند پیش تخت شاه  ** یار شبشان بود آن شاه چو ماه 
 • Geceleyin kimi görse gündüz şüphesiz bir surette tanıyan,
 • آنک چشمش شب بهرکه انداختی  ** روز دیدی بی شکش بشناختی 
 • Padişahı tahtında görünce bu adam dedi, geceleyin bizimle arkadaşlık eden adamdır.
 • شاه را بر تخت دید و گفت این  ** بود با ما دوش شب‌گرد و قرین 
 • Sakalında o kadar hüner, marifet vardı ya hani; bu tutulmamızda yine ondan oldu. 2855
 • آنک چندین خاصیت در ریش اوست  ** این گرفت ما هم از تفتیش اوست 
 • Gözü, padişahı tanımış olduğundan bu tanışıklıkla ağzını açtı, tesirli bir suretle söze başladı;
 • عارف شه بود چشمش لاجرم  ** بر گشاد از معرفت لب با حشم 
 • Dedi ki: “Nerede olursanız olun, o sizinledir” dedikleri bu padişah işte. Bizim yaptığımızı görüyor, sırrımızı duyuyordu.
 • گفت و هو معکم این شاه بود  ** فعل ما می‌دید و سرمان می‌شنود 
 • Gözüm, geceleyin padişahı tanıdı; Bütün gece onun ay gibi yüzü ile aşk oyununa girişti.
 • چشم من ره برد شب شه را شناخت  ** جمله شب با روی ماهش عشق باخت 
 • Ben, ondan ümmetimi dileyecek, şefaatte bulunacağım. O, hiçbir âriften yüz çevirmez.
 • امت خود را بخواهم من ازو  ** کو نگرداند ز عارف هیچ رو 
 • Bil ki ârifin gözü, iki âlemde de insana aman verir. Herkes, onunla yardıma nail olur. 2860
 • چشم عارف دان امان هر دو کون  ** که بدو یابید هر بهرام عون 
 • “Gözü Tanrı’dan başka bir şeye kaymadı” da onun için Muhammed, her derdin şefaatçisi oldu.
 • زان محمد شافع هر داغ بود  ** که ز جز شه چشم او مازاغ بود 
 • Dünya gecesinde güneş, perde ardındayken o Tanrı’yı görüyordu, ümidi ondandı.
 • در شب دنیا که محجوبست شید  ** ناظر حق بود و زو بودش امید 
 • İki gözü de “Biz senin göğsünü açmadık mı, ferahlatmadık mı seni?” sürmesiyle sürmelemişti. Cebrail’in bile görmeye tahammül edemediğini o, gördü.
 • از الم نشرح دو چشمش سرمه یافت  ** دید آنچ جبرئیل آن بر نتافت 
 • Tanrı bir yetime sürme çekti mi onu, doğru yola girmiş eşsiz, iri bir inci haline getirir.
 • مر یتیمی را که سرمه حق کشد  ** گردد او در یتیم با رشد