English    Türkçe    فارسی   

6
3941-3990

 • Aslanı bile tutacak bir hale geldi. Neşesinden parmacıklarını şakırdatmaya başladı. Sonra su dökmek için ayak yoluna gitti.
 • شیرگیر و خوش شد انگشتک بزد  ** سوی مبرز رفت تا میزک کند 
 • Ayak yolunda ay gibi bir halayık vardı. Padişahın cariyelerinden olan bu kız pek güzeldi.
 • یک کنیزک بود در مبرز چو ماه  ** سخت زیبا و ز قرناقان شاه 
 • Onu görünce ağzı açık kaldı. Aklı gitti, halayığa saldırmaya kalkıştı.
 • چون بدید او را دهانش باز ماند  ** عقل رفت و تن ستم‌پرداز ماند 
 • Ömrünce bekardı iştiyak halindeydi. Şimdi bir de sarhoş olmuştu. Hemen halayığa el attı.
 • عمرها بوده عزب مشتاق و مست  ** بر کنیزک در زمان در زد دو دست 
 • Halayık çırpınmaya başladı, narayı attı. Fakat hiçbir çaresi olmadı. 3945
 • بس طپید آن دختر و نعره فراشت  ** بر نیامد با وی و سودی نداشت 
 • Kadın buluşma zamanında erkeğin elinde ekmekçinin elindeki hamura döner.
 • زن به دست مرد در وقت لقا  ** چون خمیر آمد به دست نانبا 
 • Onu gah yumuşaklıkla gah sert bir halde yoğurur durur, elinin altında ondan çak, çak diye sesler çıkar.
 • بسرشد گاهیش نرم و گه درشت  ** زو بر آرد چاق چاقی زیر مشت 
 • Gah onu uzatır, tahta üstünde yassı bir hale getirir. Gah bir araya toplar.
 • گاه پهنش واکشد بر تخته‌ای  ** درهمش آرد گهی یک لخته‌ای 
 • Gah su döker, gah tuz eker. Gah tandıra yayar, ateşle onu mehenge vurur.
 • گاه در وی ریزد آب و گه نمک  ** از تنور و آتشش سازد محک 
 • İstekli ve istenen, bu çeşit dürülüp bükülür, Alt olan ve üst gelen, bu oyundadır işte. 3950
 • این چنین پیچند مطلوب و طلوب  ** اندرین لعبند مغلوب و غلوب 
 • Bu oyun yalnız kocayla karı arasında olmaz. Her aşıkla her sevgili de bu oyunu oynar.
 • این لعب تنها نه شو را با زنست  ** هر عشیق و عاشقی را این فنست 
 • Evveli olmayanla sonradan olanın, varlıkla var olup suret kabul edenin Vise ve Ramin gibi bükülüp ezilmesi farzdır.
 • از قدیم و حادث و عین و عرض  ** پیچشی چون ویس و رامین مفترض 
 • Fakat her birinin oyunu başka bir çeşittir. Her birinin ezilip büzülmesi başka bir hünerdendir.
 • لیک لعب هر یکی رنگی دگر  ** پیچش هر یک ز فرهنگی دگر 
 • Kocayla karıyı ey koca karını kötü tutma, hoş tut demek için örnek olarak söyledim.
 • شوی و زن را گفته شد بهر مثال  ** که مکن ای شوی زن را بد گسیل 
 • Gerdek gecesi yenge onun elini tutup hoş bir emanet olarak senin eline vermedi mi? 3955
 • آن شب گردک نه ینگا دست او  ** خوش امانت داد اندر دست تو 
 • Ey güvenilir kişi sen iyi kötü ne yaparsan Tanrı da sana onu yapar.
 • کانچ با او تو کنی ای معتمد  ** از بد و نیکی خدا با تو کند 
 • Hasılı, o hoca ayakyolunda sarhoşluktan halayığa saldırdı. Ne namusu kaldı, ne zahitliği!
 • حاصل این‌جا این فقیه از بی‌خودی  ** نه عفیفی ماندش و نه زاهدی 
 • O huriden doğmuş güzelin üstüne atıldı. Ateşi o pamuğa düştü.
 • آن فقیه افتاد بر آن حورزاد  ** آتش او اندر آن پنبه فتاد 
 • Can, cana ulaştı bedenler dürülüp bükülmeye başladı. İkisi de başları kesilmiş iki kuş gibi çırpınıyorlardı.
 • جان به جان پیوست و قالب‌ها چخید  ** چون دو مرغ سربریده می‌طپید 
 • Hocanın gönlünde ne şarap meclisi, ne padişah, ne aslan, ne haya, ne din, ne ürkeklik, ne de can korkusu kaldı. 3960
 • چه سقایه چه ملک چه ارسلان  ** چه حیا چه دین چه بیم و خوف جان 
 • Gözü kızdı, bir şey görmez oldu. Burada zaten ne Hasan görünür göze, ne Hüseyin!
 • چشمشان افتاده اندر عین و غین  ** نه حسن پیداست این‌جا نه حسین 
 • Hocanın meclise dönmesi gecikti. Padişahın bekleyişi de haddi aştı.
 • شد دراز و کو طریق بازگشت  ** انتظار شاه هم از حد گذشت 
 • Ne oluyor bir göreyim diye gitti. Oradaki kıyamet alametini gördü.
 • شاه آمد تا ببیند واقعه  ** دید آن‌جا زلزله‌ی القارعه 
 • Hoca, korkusundan hemen sıçrayıp meclise gitti, ateş gibi derhal şarap kadehini kaptı.
 • آن فقیه از بیم برجست و برفت  ** سوی مجلس جام را بربود تفت 
 • Padişah cehennem gibi kızmış gazaba gelmişti. O kötü işi işleyen hocanın da, kızın da kanına susamıştı. 3965
 • شه چون دوزخ پر شرار و پر نکال  ** تشنه‌ی خون دو جفت بدفعال 
 • Fakih padişahı hiddetli, gazaplı görünce kötü bir hale düştü, zehir kadehi gibi acı ve kanlı bir hale geldi.
 • چون فقیهش دید رخ پر خشم و قهر  ** تلخ و خونی گشته هم‌چون جام زهر 
 • Sakiye, yahu acele et dedi, neye öyle sersem, sersem oturuyorsun? Çabuk padişahı neşelendir.
 • بانگ زد بر ساقیش که ای گرم‌دار  ** چه نشستی خیره ده در طبعش آر 
 • Padişah gülümsedi, ey ulu er dedi, hoşlandım, o kız senin olsun!
 • خنده آمد شاه را گفت ای کیا  ** آمدم با طبع آن دختر ترا 
 • Ben padişahım, benim işim adalettir, lütuftur. Ne yersem cömertliğim, sevgiliyi de onu verir.
 • پادشاهم کار من عدلست و داد  ** زان خورم که یار را جودم بداد 
 • Tatlı, tatlı içemediğim şeyi nasıl olur da sevgiliye verir, ona azık olarak sunarım? 3970
 • آنچ آن را من ننوشم هم‌چو نوش  ** کی دهم در خورد یار و خویش و توش 
 • Ben kendi hususi soframda ne yersem kullarıma da onu yediririm.
 • زان خورانم من غلامان را که من  ** می‌خورم بر خوان خاص خویشتن 
 • Pişmiş olsun, ham olsun… Ne yemek yersem kölelerime onu yedirir, onları o yemekle beslerim.
 • زان خورانم بندگان را از طعام  ** که خورم من خود ز پخته یا ز خام 
 • Kürkten, atlastan ne giyersem kölelerime de onu giydiririm, onlara köhne elbiseler giydirmem.
 • من چو پوشم از خز و اطلس لباس  ** زان بپوشانم حشم را نه پلاس 
 • Hüner sahibi Peygamberden utanırım. O “ Hizmetçinize siz ne giyiyorsanız onu giydirin” dedi.
 • شرم دارم از نبی ذو فنون  ** البسوهم گفت مما تلبسون 
 • Mustafa, evladı olan ümmetine “ Elinizin altındakilere yediğiniz şeyden yedirin” diye vasiyette bulundu. 3975
 • مصطفی کرد این وصیت با بنون  ** اطعموا الاذناب مما تاکلون 
 • Başkalarını hoş bir hale getirdin, sabırla çevikleştirdin, sabra teşvik ettin.
 • دیگران را بس به طبع آورده‌ای  ** در صبوری چست و راغب کرده‌ای 
 • Şimdi erlik göster de kendini de hoş bir hale getir. Sabır düşüncesine dalan aklını kendine kılavuz et.
 • هم به طبع‌آور بمردی خویش را  ** پیشوا کن عقل صبراندیش را 
 • Sabır kılavuzu, sana kanat olursa canın arş ve kürsünün ta yücesine çıkar.
 • چون قلاووزی صبرت پر شود  ** جان به اوج عرش و کرسی بر شود 
 • Mustafa’ya bak, sabrı Burak edindi de bu Burak, onu göklere çekti, çıkardı.
 • مصطفی بین که چو صبرش شد براق  ** بر کشانیدش به بالای طباق 
 • Şehzadelerin bu bahisten, bu maceradan sonra sevgililerine ve maksatlarına mümkün olduğu kadar yaklaşmak için Çin iline gitmeleri. Buluşma yolu kapalı olsa bile mümkün olduğu kadar maksada yaklaşmak, iyi bir şeydir.
 • روان گشتن شاه‌زادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیک‌تر باشند اگر چه راه وصل مسدودست به قدر امکان نزدیک‌تر شدن محمودست الی آخره 
 • Bu sözleri söyleyip derhal yürüdüler. İşte dostum ne olduysa da o vakit odu. 3980
 • این بگفتند و روان گشتند زود  ** هر چه بود ای یار من آن لحظه بود 
 • Sabrı seçtiler, doğrulardan oldular. Ondan sonra Çin şehirlerine doğru yürüdüler.
 • صبر بگزیدند و صدیقین شدند  ** بعد از آن سوی بلاد چین شدند 
 • Analarını, babalarını bıraktılar, ülkelerini terk ettiler. O gizli sevgilinin yolunu tuttular.
 • والدین و ملک را بگذاشتند  ** راه معشوق نهان بر داشتند 
 • İbrahim Edhem gibi aşk, onları tahtlarından etti. Elsiz ayaksız ve yoksul bir hale düştüler.
 • هم‌چو ابراهیم ادهم از سریر  ** عشقشان بی‌پا و سر کرد و فقیر 
 • Yahut sanki bir sarhoş, İbrahim Peygamber gibi kendisine ateşe attı.
 • یا چو ابراهیم مرسل سرخوشی  ** خویش را افکند اندر آتشی 
 • Yahut da ulu Tanrı’nın sabırlı kulu İsmail kendilerini aşka kurban ettiler, onun hançerine boyun verdiler. 3985
 • یا چو اسمعیل صبار مجید  ** پیش عشق و خنجرش حلقی کشید 
 • (BASLIK YOK)
 • حکایت امرء القیس کی پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا مرده‌ی او و او شاعر طبع قفا نبک من ذکری حبیب و منزل چون همه زنان او را به جان می‌جستند ای عجب غزل او و ناله‌ی او بهر چه بود مگر دانست کی این‌ها همه تمثال صورتی‌اند کی بر تخته‌های خاک نقش کرده‌اند عاقبت این امرء القیس را حالی پیدا شد کی نیم‌شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب آن کس کی از اقلیم منزه است یختص برحمته من یشاء الی آخره 
 • Aşk İmriülkays’ı dudakları kurumuş susuz bir halde Arap ülkesinden çekti.
 • امرء القیس از ممالک خشک‌لب  ** هم کشیدش عشق از خطه‌ی عرب 
 • Nihayet Tebük’e geldi, orada kerpiç ameleliği yaptı.
 • تا بیامد خشت می‌زد در تبوک  ** با ملک گفتند شاهی از ملوک 
 • Padişaha, Arap padişahlarından Imrülkays, bu diyara kazanç elde etmeye geldi. Aşka av oldu, kerpiç ameleliği yapıyor dediler.
 • امرء القیس آمدست این‌جا به کد  ** در شکار عشق و خشتی می‌زند 
 • Padişah kalktı, gece vakti onun huzuruna gitti. Dedi ki: Ey güzel yüzlü padişah!
 • آن ملک برخاست شب شد پیش او  ** گفته او را ای ملیک خوب‌رو 
 • Sen, zamanın Yusuf’usun. İki ülkede şehiler ve güzellik bakımından bütün yüceliğiyle sana ram oldu. 3990
 • یوسف وقتی دو ملکت شد کمال  ** مر ترا رام از بلاد و از جمال