English    Türkçe    فارسی   

6
3991-4040

 • Erler, kılıcının yüzünden sana kul oldular; kadınlar bulutsuz bir aya benzeyen yüzüne köle kesildiler.
 • گشته مردان بندگان از تیغ تو  ** وان زنان ملک مه بی‌میغ تو 
 • Bizim yanımızda konakla da devlet ve ikbale erişelim. Canımız, senin visalinle yüzlerce defa tazelensin.
 • پیش ما باشی تو بخت ما بود  ** جان ما از وصل تو صد جان شود 
 • Ben de senin kulunum, ülkem ve saltanatım da. Ey bunca ülkeye, bunca saltanata tenezzül etmeyen!
 • هم من و هم ملک من مملوک تو  ** ای به همت ملک‌ها متروک تو 
 • Böyle bir hayli hikmetler söyledi. İmriülkays öylece susup duruyordu. Birdenbire sırrının yüzündeki örtüyü kaldırdı.
 • فلسفه گفتش بسی و او خموش  ** ناگهان وا کرد از سر روی‌پوش 
 • Kulağına eğilip aşk ve derde ait ne söylediyse söyledi. Kendi gibi onu da baştan çıkardı. 3995
 • تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد  ** هم‌چو خود در حال سرگردانش کرد 
 • Tebük padişahı da onun elini tuttu, onunla dost oldu. O da onun gibi tahttan, kemerden bezdi.
 • دست او بگرفت و با او یار شد  ** او هم از تخت و کمر بیزار شد 
 • Bu iki padişah, uzak, uzak ülkelerin yolunu tuttular. Aşk, zaten bu suçu bir kere yapmamıştır ki.
 • تا بلاد دور رفتند این دو شه  ** عشق یک کرت نکردست این گنه 
 • Aşk, büyüklere baldır, çocuklara süt. O, her gemiye yüklenen ve geminin ağırlığından fazla olduğu için batmasına sebep olan son yüktür.
 • بر بزرگان شهد و بر طفلانست شیر  ** او بهر کشتی بود من الاخیر 
 • Bu ikisinden başka daha nice sayısız padişahları aşk, saltanatlarından, ülkelerinden etmiştir.
 • غیر این دو بس ملوک بی‌شمار  ** عشقشان از ملک بربود و تبار 
 • Bu üç şehzadenin canı da Çin ülkesinin etrafında kuşlar gibi tane devşirmeye başladı. 4000
 • جان این سه شه‌بچه هم گرد چین  ** هم‌چو مرغان گشته هر سو دانه‌چین 
 • Ağızlarını açıp sırlarını söylemeye kudretleri yoktu. Çünkü içlerindeki sır, pek mühim ve pek tehlikeli bir sırdı.
 • زهره نی تا لب گشایند از ضمیر  ** زانک رازی با خطر بود و خطیر 
 • O anda yüz binlerce baş bir pulaydı. Kızgın aşk, okunu yayına koymuş, yayını kurmuştu.
 • صد هزاران سر بپولی آن زمان  ** عشق خشم آلوده زه کرده کمان 
 • Aşkın, hoşnutluk zamanında, kızgın değilken bile her an öyle zalim bir huyu vardır ki...
 • عشق خود بی‌خشم در وقت خوشی  ** خوی دارد دم به دم خیره‌کشی 
 • Bu hoşnut olduğu zamanda böyle. Artık kızgın olunca neler yapmaz? Ben ne söyleyeyim?
 • این بود آن لحظه کو خشنود شد  ** من چه گویم چونک خشم‌آلود شد 
 • Fakat can yaylası, bu aşkın öldürdüğü, bu aşk kılıcının kestiği aslana feda olsun! 4005
 • لیک مرج جان فدای شیر او  ** کش کشد این عشق و این شمشیر او 
 • Bu çeşit öldürülme binlerce hayattan iyidir. Saltanatlar bile böyle kulluğa kurban olsun!
 • کشتنی به از هزاران زندگی  ** سلطنت‌ها مرده‌ی این بندگی 
 • Şehzadeler, yüzlerce korkuyla, yüzlerce çekinmeyle sırlarını kinaye yollu hafif, hafif birbirlerine söylüyorlardı.
 • با کنایت رازها با هم‌دگر  ** پست گفتندی به صد خوف و حذر 
 • Sırlara Tanrı’dan başka mahrem yoktur. Ah’a ancak gökyüzü hemdemdir.
 • راز را غیر خدا محرم نبود  ** آه را جز آسمان هم‌دم نبود 
 • Birbirlerine bir şey bildirirken aralarında kendilerine ait ıstılahlar vardı.
 • اصطلاحاتی میان هم‌دگر  ** داشتندی بهر ایراد خبر 
 • Alelade halk da bu kuşdilinin bir kısmını bellemiştir de şatafatlar satmışlar, ululuklar etmeye kalkışmışlardır. 4010
 • زین لسان الطیر عام آموختند  ** طمطراق و سروری اندوختند 
 • Fakat onların sözü, kuşların seslerinin suretinden ibarettir. Ham kişi kuşların ahvalinden gafildir.
 • صورت آواز مرغست آن کلام  ** غافلست از حال مرغان مرد خام 
 • Nerede bir Süleyman ki kuşdilini anlasın. Şeytan da saltanat sürer ama Süleyman değildir ki.
 • کو سلیمانی که داند لحن طیر  ** دیو گرچه ملک گیرد هست غیر 
 • Şeytan, Süleyman’a benzer, tahta oturur, hile bilgisi vardır, fakat “ Biz ona kuşdilini öğrettik” sırrına mazhar değildir ki.
 • دیو بر شبه سلیمان کرد ایست  ** علم مکرش هست و علمناش نیست 
 • Süleyman, Tanrı’dan muştuluklara nail olmuştu da bu yüzden “ Biz ona kuşdili öğrettik” sırrına erişmişti.
 • چون سلیمان از خدا بشاش بود  ** منطق الطیری ز علمناش بود 
 • Sen “ Min ledün” kuşlarını görmemişsin. Artık o hava kuşlarına bak da onlardan anla. 4015
 • تو از آن مرغ هوایی فهم کن  ** که ندیدستی طیور من لدن 
 • Simurgların yeri, Kaf dağıdır. Her hayal oraya el atamaz.
 • جای سیمرغان بود آن سوی قاف  ** هر خیالی را نباشد دست‌باف 
 • Ancak o birleşmeyi gören hayal, o makamı görür. Gördükten sonra da yine araya ayrılık düşer.
 • جز خیالی را که دید آن اتفاق  ** آنگهش بعدالعیان افتد فراق 
 • Fakat işi tamamıyla kesen ayrılık değildir bu. Bu iş, bu makam her türlü ayrılıktan emindir.
 • نه فراق قطع بهر مصلحت  ** که آمنست از هر فراق آن منقبت 
 • Ruha mensup olan o kalıbın baki kalması için güneş, bir an kendisini kardan çeker.
 • بهر استبقاء آن روحی جسد  ** آفتاب از برف یک‌دم درکشد 
 • Sen onlardan kendi canın için bir düzenlik ara; onların sözlerinden ıstılah çalmaya kalkışma. 4020
 • بهر جان خویش جو زیشان صلاح  ** هین مدزد از حرف ایشان اصطلاح 
 • Zeliha’ da çöreotundan öd ağacına kadar her şeyin adını Yusuf takmıştı.
 • آن زلیخا از سپندان تا به عود  ** نام جمله چیز یوسف کرده بود 
 • Onun adını gizli bir surette yazmış, mahremlerine o sırrı bildirmişti.
 • نام او در نامها مکتوم کرد  ** محرمان را سر آن معلوم کرد 
 • Mum, ateşten yumuşadı dese bu söz, o sevgili bize alıştı, sevdalandı demekti.
 • چون بگفتی موم ز آتش نرم شد  ** این بدی کان یار با ما گرم شد 
 • Ay doğdu, bakın dese, yahut söğüt ağacı yeşerdi diye bir söz söylese...
 • ور بگفتی مه برآمد بنگرید  ** ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید 
 • Yapraklar ne güzel oynamakta; çöreotu ne hoş yanıyor… 4025
 • ور بگفتی برگها خوش می‌طپند  ** ور بگفتی خوش همی‌سوزد سپند 
 • Gül, bülbülle sırrını söyledi; padişah, sevgilisine sır söyledi…
 • ور بگفتی گل به بلبل راز گفت  ** ور بگفتی شه سر شهناز گفت 
 • Bahtımız ne de kutlu; yaygıları döşeyin…
 • ور بگفتی چه همایونست بخت  ** ور بگفتی که بر افشانید رخت 
 • Saka su getirdi; güneş doğdu…
 • ور بگفتی که سقا آورد آب  ** ور بگفتی که بر آمد آفتاب 
 • Dün gece bir tencere kaynattılar; içindekiler güzelce pişti, helmelendi…
 • ور بگفتی دوش دیگی پخته‌اند  ** یا حوایج از پزش یک لخته‌اند 
 • Ekmekler tuzsuz; felek, aksine dönmede… 4030
 • ور بگفتی هست نانها بی‌نمک  ** ور بگفتی عکس می‌گردد فلک 
 • Başım ağrıyor; başımın ağrısı geçti gibi bir şey söylese hep başka şey kastederdi.
 • ور بگفتی که به درد آمد سرم  ** ور بگفتی درد سر شد خوشترم 
 • Birini övse onu över, birinden şikayetlense onun ayrılığını anlatmış olurdu.
 • گر ستودی اعتناق او بدی  ** ور نکوهیدی فراق او بدی 
 • Yüz binlerce ad söylese maksadı, dileği hep Yusuf’tu.
 • صد هزاران نام گر بر هم زدی  ** قصد او و خواه او یوسف بدی 
 • Acıkırsa onun adını söylerdi. Tok olursa onunla duyar, onun kadehinden sarhoş olurdu.
 • گرسنه بودی چو گفتی نام او  ** می‌شدی او سیر و مست جام او 
 • Susuzluğu onun adıyla geçerdi. Batıni şerbeti onun adıydı. 4035
 • تشنگیش از نام او ساکن شدی  ** نام یوسف شربت باطن شدی 
 • Derdi oldu mu onun yüce adıyla derhal derdi yatışırdı.
 • ور بدی دردیش زان نام بلند  ** درد او در حال گشتی سودمند 
 • Hatta kış vakti sevgilisinin adı ona kürk kesilirdi. Sevda aleminde sevgilisinin adı bu işi işler işte.
 • وقت سرما بودی او را پوستین  ** این کند در عشق نام دوست این 
 • Aşağılık kişiler de her an o temiz adı anar ama bu tesir görülmez; çünkü onlarda aşk yoktur.
 • عام می‌خوانند هر دم نام پاک  ** این عمل نکند چو نبود عشقناک 
 • İsa, onun adıyla mucizeler yaptı. Ne mucize gördüyse onun adıyla gösterdi.
 • آنچ عیسی کرده بود از نام هو  ** می‌شدی پیدا ورا از نام او 
 • Bir can, Hakk’a ulaştı mı onun zikri, bunun zikridir; bunun zikri onun zikri. 4040
 • چونک با حق متصل گردید جان  ** ذکر آن اینست و ذکر اینست آن