English    Türkçe    فارسی   

3
4104-4113

 • هر که بیند مر عطا را صد عوض ** زود دربازد عطا را زین غرض
 • Verilen şeye verilecek yüzlerce karşılığı gören derhal cömertliğe ihsana başlar.
 • جمله در بازار از آن گشتند بند ** تا چو سود افتاد مال خود دهند 4105
 • Herkes, kâr elde etmek için malını vermek üzere pazara, çarşıya bağlanmıştır.
 • زر در انبانها نشسته منتظر ** تا که سود آید ببذل آید مصر
 • Dağarcıktaki altın sahibi bir kâr elde etsin de onu yoksullara versin diye ısrarla oturmuş beklemektedir.
 • چون ببیند کاله‌ای در ربح بیش ** سرد گردد عشقش از کالای خویش
 • Satıcı, elindeki kumaşın fazla para ettiğini gördü mü ona olan aşkı soğuyuverir.
 • گرم زان ماندست با آن کو ندید ** کاله‌های خویش را ربح و مزید
 • Kumaşların fazla bir kâr getirdiğini görmez de o yüzden onlara ısınır, onları elden çıkarmaz.
 • همچنین علم و هنرها و حرف ** چون بدید افزون از آنها در شرف
 • Bilgi, hüner ve sanatlarda böyledir. Bunlara sahip olanlar, bunlardan daha şerefli, daha üstün bir şey görmezler de o yüzden ehemmiyet verirler.
 • تا به از جان نیست جان باشد عزیز ** چون به آمد نام جان شد چیز لیز 4110
 • İnsan için candan iyi bir şey yoksa can azizdir. Fakat candan iyi bir şeye sahip oldu mu, canın adı hor, hakir olur gider.
 • لعبت مرده بود جان طفل را ** تا نگشت او در بزرگی طفل‌زا
 • Çocuğun canı, çocuk kaldıkça, büyümedikçe oyun için yapılan bebeciktir.
 • این تصور وین تخیل لعبتست ** تا تو طفلی پس بدانت حاجتست
 • Bu düşünceler bu hayallenmeler de bebeciklerdir. Sen çocuk kaldıkça onlara ihtiyacın vardır.
 • چون ز طفلی رست جان شد در وصال ** فارغ از حس است و تصویر و خیال
 • Fakat çocuk, çocukluktan kurtuldu da kemale erişti mi, adam oldu mu artık duygulardan da vazgeçer, düşüncelerden de, hayallerden de!