English    Türkçe    فارسی   

6
3979-3988

 • مصطفی بین که چو صبرش شد براق  ** بر کشانیدش به بالای طباق 
 • Mustafa’ya bak, sabrı Burak edindi de bu Burak, onu göklere çekti, çıkardı.
 • روان گشتن شاه‌زادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود تا به قدر امکان به مقصود نزدیک‌تر باشند اگر چه راه وصل مسدودست به قدر امکان نزدیک‌تر شدن محمودست الی آخره 
 • Şehzadelerin bu bahisten, bu maceradan sonra sevgililerine ve maksatlarına mümkün olduğu kadar yaklaşmak için Çin iline gitmeleri. Buluşma yolu kapalı olsa bile mümkün olduğu kadar maksada yaklaşmak, iyi bir şeydir.
 • این بگفتند و روان گشتند زود  ** هر چه بود ای یار من آن لحظه بود  3980
 • Bu sözleri söyleyip derhal yürüdüler. İşte dostum ne olduysa da o vakit odu.
 • صبر بگزیدند و صدیقین شدند  ** بعد از آن سوی بلاد چین شدند 
 • Sabrı seçtiler, doğrulardan oldular. Ondan sonra Çin şehirlerine doğru yürüdüler.
 • والدین و ملک را بگذاشتند  ** راه معشوق نهان بر داشتند 
 • Analarını, babalarını bıraktılar, ülkelerini terk ettiler. O gizli sevgilinin yolunu tuttular.
 • هم‌چو ابراهیم ادهم از سریر  ** عشقشان بی‌پا و سر کرد و فقیر 
 • İbrahim Edhem gibi aşk, onları tahtlarından etti. Elsiz ayaksız ve yoksul bir hale düştüler.
 • یا چو ابراهیم مرسل سرخوشی  ** خویش را افکند اندر آتشی 
 • Yahut sanki bir sarhoş, İbrahim Peygamber gibi kendisine ateşe attı.
 • یا چو اسمعیل صبار مجید  ** پیش عشق و خنجرش حلقی کشید  3985
 • Yahut da ulu Tanrı’nın sabırlı kulu İsmail kendilerini aşka kurban ettiler, onun hançerine boyun verdiler.
 • حکایت امرء القیس کی پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا مرده‌ی او و او شاعر طبع قفا نبک من ذکری حبیب و منزل چون همه زنان او را به جان می‌جستند ای عجب غزل او و ناله‌ی او بهر چه بود مگر دانست کی این‌ها همه تمثال صورتی‌اند کی بر تخته‌های خاک نقش کرده‌اند عاقبت این امرء القیس را حالی پیدا شد کی نیم‌شب از ملک و فرزند گریخت و خود را در دلقی پنهان کرد و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب آن کس کی از اقلیم منزه است یختص برحمته من یشاء الی آخره 
 • (BASLIK YOK)
 • امرء القیس از ممالک خشک‌لب  ** هم کشیدش عشق از خطه‌ی عرب 
 • Aşk İmriülkays’ı dudakları kurumuş susuz bir halde Arap ülkesinden çekti.
 • تا بیامد خشت می‌زد در تبوک  ** با ملک گفتند شاهی از ملوک 
 • Nihayet Tebük’e geldi, orada kerpiç ameleliği yaptı.
 • امرء القیس آمدست این‌جا به کد  ** در شکار عشق و خشتی می‌زند 
 • Padişaha, Arap padişahlarından Imrülkays, bu diyara kazanç elde etmeye geldi. Aşka av oldu, kerpiç ameleliği yapıyor dediler.