English    Türkçe    فارسی   

2
1385-1434

 • آن چنان دیوانگی بگسست بند ** که همه دیوانگان پندم دهند 1385
 • Bağımı, öyle bir divanelik kopardı ki bütün divaneler bana nasihat verirler!
 • آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصری
 • Zünnun’un hatırını sormak üzere dostlarının tımarhaneye gelmeleri
 • این چنین ذو النون مصری را فتاد ** کاندر او شور و جنونی نو بزاد
 • Bu çeşit delilik, Zünnun’u, Mısri’nin de başına geldi. Onda yeni, yeni coşkunluklar, cezbeler meydana gelmekteydi.
 • شور چندان شد که تا فوق فلک ** می‏رسید از وی جگرها را نمک‏
 • Coşkunluğu âdeta göğün üstüne erişecek bir dereceyi buluyor, ciğerler acısı bir hale geliyordu.
 • هین منه تو شور خود ای شوره خاک ** پهلوی شور خداوندان پاک‏
 • Kendine gel ey çorak toprak, kendi coşkunluğunu bu işe sahip olan temiz kişilerin coşkunluğu ile bir tutma!
 • خلق را تاب جنون او نبود ** آتش او ریشهاشان می‏ربود
 • Halk onun deliliğine tahammül edemez bir hale geldi. Ateşi, âdeta halkın sakalını tutuşturmaktaydı.
 • چون که در ریش عوام آتش فتاد ** بند کردندش به زندانی نهاد 1390
 • Avamın sakalına ateş düşünce onu körlüklerinden, inatlarından tutup bağladılar.
 • نیست امکان واکشیدن این لگام ** گر چه زین ره تنگ می‏آیند عام‏
 • Halk, bu yolda umumiyetle dara düşse de yine yuları geri çekmeye imkân yoktur.
 • دیده این شاهان ز عامه خوف جان ** کاین گره کورند و شاهان بی‏نشان‏
 • Bu padişahların hepsi, halktan can korkusuna düştüler. Çünkü bu güruh kördür, padişahların da nişanı yok!
 • چون که حکم اندر کف رندان بود ** لاجرم ذو النون در زندان بود
 • Hüküm külhaniler eline geçince nihayet Zünnun zindana düştü.
 • یک سواره می‏رود شاه عظیم ** در کف طفلان چنین در یتیم‏
 • Bir tek ulu padişah, tek başına atına binmiş, gitmekte. Ardına düşen, ona uyan yok. Böyle bir eşi bulunmaz inci, çocukların eline düşmüş. Kadrini bilen anlayan yok.
 • در چه دریا نهان در قطره‏ای ** آفتابی مخفی اندر ذره‏ای‏ 1395
 • İnci de nedir ki? Bir katrada gizlenmiş bir deniz.. bir zerreye sığmış güneş!
 • آفتابی خویش را ذره نمود ** و اندک اندک روی خود را بر گشود
 • Öyle bir güneş ki kendisini zerre gösterdi de yavaş, yavaş yüzünü açtı.
 • جمله‏ی ذرات در وی محو شد ** عالم از وی مست گشت و صحو شد
 • Bütün zerreler, onda yok oldu. Âlem, onun yüzünden sarhoş oldu, onun yüzünden kendisine geldi.
 • چون قلم در دست غداری بود ** بی‏گمان منصور بر داری بود
 • Fakat kalem, bir gaddarın elinde oldu mu şüphe yok, Mansur, dâra çekilir.
 • چون سفیهان راست این کار و کیا ** لازم آمد یقتلون الأنبیاء
 • Bu hüküm, bu hükümet, kötü kişilerin elinde oldukça elbette peygamberleri öldürmek lâzım.
 • انبیا را گفته قومی راه گم ** از سفه إنا تطیرنا بکم‏ 1400
 • Yol azıtmış kavim, aptallıklarından peygamberlere “ Biz, sizi şom bilmekteyiz. Bize sizin yüzünüzden kötülük geliyor” dedi.
 • جهل ترسا بین امان انگیخته ** ز آن خداوندی که گشت آویخته‏
 • Hıristiyanların cehaletine bak ki asılan bir Allahtan medet ummaktadır.
 • چون به قول اوست مصلوب جهود ** پس مر او را امن کی تاند نمود
 • Çünkü onlarca İsa’yı Yahudiler asmıştır. Peki, iş böyleyse ona kim imdat etsin?
 • چون دل آن شاه ز ایشان خون بود ** عصمت و أنت فیهم چون بود
 • O padişahın yüreği, onların yüzünden kan olunca “ Sen, onların içinde oldukça Allah onlara azap göndermez” hükmü nasıl olur da sürüp gider?
 • زر خالص را و زرگر را خطر ** باشد از قلاب خاین بیشتر
 • Hain kalpazandan, halis altınla kuyumcu, daha fazla korkar.
 • یوسفان از رشک زشتان مخفیند ** کز عدو خوبان در آتش می‏زیند 1405
 • Yusuflar, çirkin kişilerin hasedinden korkup gizlenirler. Güzeller, düşman korkusundan ateş içinde yaşarlar.
 • یوسفان از مکر اخوان در چه‏اند ** کز حسد یوسف به گرگان می‏دهند
 • Yusuflar, kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyuya düşmüşlerdir. Çünkü o kardeşler, hasetlerinden Yusuf’u kurtlara verip dururlar.
 • از حسد بر یوسف مصری چه رفت ** این حسد اندر کمین گرگی است زفت‏
 • Hasetten Mısır Yusuf’unun başına neler geldi? Bu haset, pusuya yatmış büyük bir kurttur.
 • لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم ** داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم‏
 • Hulâsa halîm Yakup, Yusuf’a bir şey yapmasın diye bu kurttan daima korkar.
 • گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت ** این حسد در فعل از گرگان گذشت‏
 • Zahiri kurt, Yusuf’un etrafında dönüp dolaşmadı. Fakat bu haset, işlediği işle kurtları da geçti!
 • رحم کرد این گرگ و ز عذر لبق ** آمده که إنا ذهبنا نستبق‏ 1410
 • Bu haset kurdu, Yusuf’u yaraladı da “ Biz onu elbiselerimizin başında bırakmış, gitmiştik, kurt kapmış” diye tatlı sözlerle özür serdetti.
 • صد هزاران گرگ را این مکر نیست ** عاقبت رسوا شود این گرگ بیست‏
 • Bu hile, yüz binlerce kurtta bile yok Hele dur, bak, bu kurt sonunda nasıl rüsvay olur!
 • ز انکه حشر حاسدان روز گزند ** بی‏گمان بر صورت گرگان کنند
 • Ondan dolayı herkesin yaptığı kötülüğün zararını göreceği gün hasetçiler, muhakkak kurt şeklinde haşredileceklerdir.
 • حشر پر حرص خس مردار خوار ** صورت خوکی بود روز شمار
 • Hırsla dolu aşağılık ve haram yiyici kişi, o sayı günü domuz şeklinde,
 • زانیان را گند اندام نهان ** خمر خواران را بود گند دهان‏
 • Zina edenler, avret yerleri kokarak, şarap içenler, ağızları kokarak dirilirler.
 • گند مخفی کان به دلها می‏رسید ** گشت اندر حشر محسوس و پدید 1415
 • Gönüllerin duyduğu o gizli koku, mahşerde açığa çıkar, duyulur.
 • بیشه‏ای آمد وجود آدمی ** بر حذر شو زین وجود ار ز آن دمی‏
 • İnsanın varlığı bir ormana benzer. O deme agâhsan çekin bu varlıktan çekin!
 • در وجود ما هزاران گرگ و خوک ** صالح و ناصالح و خوب و خشوک‏
 • Vücudumuzda binlerce kurt, binlerce domuz. Temiz, pis, güzel, çirkin binlerce sıfat var.
 • حکم آن خور است کان غالبتر است ** چون که زر بیش از مس آید آن زر است‏
 • Herhangi huy galipse hüküm, onundur. Maden de altın bakırdan fazlaysa o maden altın sayılır.
 • سیرتی کان بر وجودت غالب است ** هم بر آن تصویر حشرت واجب است‏
 • Vücudunda hangi huy galipse o huyun suretine göre haşredilmen gerekir.
 • ساعتی گرگی در آید در بشر ** ساعتی یوسف رخی همچون قمر 1420
 • İnsan da bir an olur, kurtluk zuhur eder, bir an olur, ay gibi Yusuf yüzlü bir güzel haline gelir.
 • می‏رود از سینه‏ها در سینه‏ها ** از ره پنهان صلاح و کینه‏ها
 • İyiliklerle kinler gizli bir yolda gönüllerden gönüllere gidip durmaktadır.
 • بلکه خود از آدمی در گاو و خر ** می‏رود دانایی و علم و هنر
 • Hatta insandan, öküzle eşek bile bilgi sahibi olur, akıllanır, hüner elde eder.
 • اسب سکسک می‏شود رهوار و رام ** خرس بازی می‏کند بر هم سلام‏
 • Serkeş at, rahvan bir hale gelir, alışır. Ayı oynar, keçi de selâm verir.
 • رفت اندر سگ ز آدمیان هوس ** تا شبان شد یا شکاری یا حرس‏
 • Köpeğe insanın huyu geçer, nihayet çoban olur, av, avlar yahut sürüyü korur.
 • در سگ اصحاب خوبی ز ان وفود ** رفت تا جویای الله گشته بود 1425
 • Eshabı Kehf’in köpeğine onlardan öyle bir huy sirayet etti ki sonunda Allah’ı aramaya koyuldu.
 • هر زمان در سینه نوعی سر کند ** گاه دیو و گه ملک گه دام و دد
 • Kalpte her an bir çeşit şey baş gösterir. İnsan bazen şeytanlaşır, bazen melekleşir. Bazen tuzak kesilir, bazen yırtıcı hayvan!
 • ز آن عجب بیشه که شیر آگه است ** تا به دام سینه‏ها پنهان ره است‏
 • Aslanların bildiği o acayip ormandan, gönüller tuzağına gizli bir yolu bulunan o meşelikten,
 • دزدیی کن از درون مرجان جان ** ای کم از سگ از درون عارفان‏
 • İçten içe hırsızlık et, can mercanını çal! Ey köpekten aşağı, ariflerin gönüllerinden o mercanı elde et.
 • چون که دزدی باری آن در لطیف ** چون که حامل می‏شوی باری شریف‏
 • Mademki hırsızlık ediyorsun, bari lâtif inciyi çal! Mademki hamallık ediyorsun, bari yüce bir yük yüklen!
 • فهم کردن مریدان که ذو النون دیوانه نشده است قاصد کرده است‏
 • Müritlerin, Zünnun’un deli olmayıp mahsustan öyle göründüğünü anlamaları
 • دوستان در قصه‏ی ذو النون شدند ** سوی زندان و در آن رایی زدند 1430
 • Dostlar Zünnun’un bu işinde düşünceye daldılar, zindana gittiler, bu hal hususunda konuşup fikirlerini söylemeye başladılar:
 • کاین مگر قاصد کند یا حکمتی است ** او در این دین قبله‏ای و آیتی است‏
 • Dediler ki: “Bunu herhalde kasten yapıyor. Bunda bir hikmet var. O bu dinle bir kıbledir, bir delildir.
 • دور دور از عقل چون دریای او ** تا جنون باشد سفه فرمای او
 • Ona delilik hükmetsin, o çaldırsın. İmkân mı var? Böyle bir şey onun deniz gibi hudutsuz aklından ne kadar uzak!
 • حاش لله از کمال جاه او ** کابر بیماری بپوشد ماه او
 • Haşa delilik bulutu, onun ayını örtsün. Böyle bir şey onun ulu makamının kemalinden değildir.
 • او ز شر عامه اندر خانه شد ** او ز ننگ عاقلان دیوانه شد
 • O halkın şerrinden bir bucağa sindi. Akıllılardan utandı da divane oldu.