English    Türkçe    فارسی   

1
2281-2305

 • زیر دیوار بدن گنج است یا ** خانه‌‌ی مار است و مور و اژدها
 • Tek duvarın altında define mi var, yoksa yılan karınca ejderha yuvası mı?
 • چون که پیدا گشت کاو چیزی نبود ** عمر طالب رفت آگاهی چه سود
 • O yalancı şeyhin hiçbir şey olmadığı meydana çıkıncaya kadar tâlibin de ömrü tükenmiş olur: artık anlamanın ne faydası var?
 • در بیان آن که نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق ببندد که او کسی است و بدین اعتقاد به مقامی برسد که شیخش در خواب ندیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش را گزند کند و لیکن به نادر نادر
 • Bazen bir mürit, dâvacı ve yalancı bir şeyhe adamdır diye sadkatle inanır, itikat eder. Bu itikat yüzünden öyle bir makama erişir ki şeyhi, o makamı ruyada bile görmemiştir. Bu suretle müride su ve ateş bile zarar vermez. Halbuki şeyhe zararlıdır. Fakat bu. nadirdir
 • لیک نادر طالب آید کز فروغ ** در حق او نافع آید آن دروغ‌‌
 • Fakat nadir olarak tâlibin itikadındaki parlaklık yüzünden şeyhin yalanı tâlibe faydalı olur.
 • او به قصد نیک خود جایی رسد ** گر چه جان پنداشت و آن آمد جسد
 • Şeyhi, can sanır, ceset çıkar ama tâlip, kendi iyi niyeti yüzünden öyle bir makama erişir ki...
 • چون تحری در دل شب قبله را ** قبله نی و آن نماز او روا 2285
 • Hali, tıpkı gece ortasında kıble arayana benzer. Kıble bulunmasa bile namazı caizdir.
 • مدعی را قحط جان اندر سر است ** لیک ما را قحط نان بر ظاهر است‌‌
 • Dâvacı ve yalancı şeyhin can kıtlığı gizlidir. Fakat bizdeki ekmek kıtlığı meydanda.
 • ما چرا چون مدعی پنهان کنیم ** بهر ناموس مزور جان کنیم‌‌
 • Niçin bunu, dâvacı şeyh gibi gizleyelim? Neden fayda olmadığı halde utanıp arlanarak can çekişelim?”
 • صبر فرمودن اعرابی زن خود را و فضیلت صبر و فقر بیان کردن با زن‌‌
 • Bedevinin, karısına sabretmesini buyurması ve ona sabır ve yoksulluğun faziletini söylemesi
 • شوی گفتش چند جویی دخل و کشت ** خود چه ماند از عمر افزون‌‌تر گذشت‌‌
 • Kocası dedi ki: “Daha ne vakte kadar gelir ve mahsul arayıp duracaksın; zaten ömrümüzden ne kaldı ki? Çoğu geçip gitti.
 • عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد ** ز آن که هر دو همچو سیلی بگذرد
 • Akıllı kişi, artığa, eksiğe bakmaz; çünkü ikisi de sel gibi geçer.
 • خواه صاف و خواه سیل تیره رو ** چون نمی‌‌پاید دمی از وی مگو 2290
 • Sel ister sâf olsun, ister bulanık... Mademki baki değildir, ondan bahsetme?
 • اندر این عالم هزاران جانور ** می‌‌زید خوش عیش بی‌‌زیر و زبر
 • Bu âlemde binlerce canlı, sıkıntısız, hoş bir halde yaşamakta, geçinip gitmektedir.
 • شکر می‌‌گوید خدا را فاخته ** بر درخت و برگ شب ناساخته‌‌
 • Üveyk kuşu, geceki rızkı henüz meydanda olmadığı halde ağaçta Tanrıya şükreder.
 • حمد می‌‌گوید خدا را عندلیب ** کاعتماد رزق بر تست ای مجیب‌‌
 • Bülbül “Ey duaya icabet eden Tanrı, rızık hususunda itimadımız sana” diye Tanrıya hamdeyler.
 • باز دست شاه را کرده نوید ** از همه مردار ببریده امید
 • Doğan, rızkını padişahın elinden umduğundan bütün pis şeylerden ümidini kesmiştir.
 • همچنین از پشه‌‌گیری تا به پیل ** شد عیال الله و حق نعم المعیل‌‌ 2295
 • Böylece sivrisinekten tut da file kadar bütün mahlûkat Tanrı ailesidir; Hak da ne güzel aile reisi.
 • این همه غمها که اندر سینه‌‌هاست ** از بخار و گرد بود و باد ماست‌‌
 • Gönlümüzdeki bütün bu gamlar, heva ve hevesimizin, varlığımızın tozundan, dumanından meydana gelir.
 • این غمان بیخ کن چون داس ماست ** این چنین شد و آن چنان وسواس ماست‌‌
 • Bu kökümüzü söken gamlar, ömrümüzün orağına benzer. Bu böyle oldu kuruntuları da vesveselerimizdir.
 • دان که هر رنجی ز مردن پاره‌‌ای است ** جزو مرگ از خود بران گر چاره‌‌ای است‌‌
 • Bil ki her hastalık ölümden bir parçadır. Çaresi varsa, ölümün bir cüz’ünü kendinden kov!
 • چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت ** دان که کلش بر سرت خواهند ریخت‌‌
 • Ölümün bir cüz’ünden bile kaçamadığın halde onun hepsini başından aşağıya dökecekler, bunu iyice bil!
 • جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا ** دان که شیرین می‌‌کند کل را خدا 2300
 • Ölümün cüz’ü olan hastalık sana taht geliyorsa bil ki Tanrı küllü, yani ölümü de sana tatlılaştırır.
 • دردها از مرگ می‌‌آید رسول ** از رسولش رو مگردان ای فضول‌‌
 • Hastalıklar, ölümden elçi olarak gelmektedir; ey boşboğaz, ölümün elçisinden yüz çevirme!
 • هر که شیرین می‌‌زید او تلخ مرد ** هر که او تن را پرستد جان نبرد
 • Tatlı yaşayan, sonunda acı öldü. Ten kaydında olan canını kurtaramadı.
 • گوسفندان را ز صحرا می‌‌کشند ** آن که فربه تر مر آن را می‌‌کشند
 • Koyunları kırdan sürer getirirler; hangisi daha besli ise onu keserler.
 • شب گذشت و صبح آمد ای تمر ** چند گیری این فسانه‌‌ی زر ز سر
 • Gece geçti, sabah oldu. Sen ne vakte kadar bu altın masalını yeni baştan söyleyip duracaksın?
 • تو جوان بودی و قانع‌‌تر بدی ** زر طلب گشتی خود اول زر بدی‌‌ 2305
 • Gençken daha kanaatliydin; şimdi altın istiyorsun, halbuki sen önceden altındın.