English    Türkçe    فارسی   

1
2473-2497

 • یا نه جنگ است این برای حکمت است ** همچو جنگ خر فروشان صنعت است‌‌
 • Ya hakikatta savaş değildir, bir hikmet içindir, eşek satanların kavgaları gibi bir hiledir. Bir sanattır;
 • یا نه این است و نه آن حیرانی است ** گنج باید جست این ویرانی است‌‌
 • Yahut ne savaş ne hikmet...Hayretten ibarettir. Bu, viraneliktir, içinde define aramak gerek.
 • آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ** ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌ 2475
 • Sen define sandığın şey yüzünden, o vehminden defineyi kaybediyorsun.
 • چون عمارت دان تو وهم و رایها ** گنج نبود در عمارت جایها
 • Sen vehmi de, tedbirleri, düşünceleri de mamure bil, mamur yerlerde define olmaz.
 • در عمارت هستی و جنگی بود ** نیست را از هستها ننگی بود
 • Mamur yerlerde varlık, didişmek olur. Yok olan, varlıklardan utanır, arlanır.
 • نی که هست از نیستی فریاد کرد ** بلکه نیست آن هست را واداد کرد
 • Varlık, yokluktan feryad etmemiştir. Yokluk, o varlığı, kendisinden uzaklaştırmış, gidermiştir.
 • تو مگو که من گریزانم ز نیست ** بلکه او از تو گریزان است بیست‌‌
 • “Ben yokluktan kaçıyorum” deme. Hakikatte o, senden yirmi kere daha fazla kaçmakta!
 • ظاهرا می‌‌خواندت او سوی خود ** وز درون می‌‌راندت با چوب رد 2480
 • Görünüşte seni kendisine çağırmaktadır ama içinden seni reddetme sopasıyla sürmektedir.
 • نعلهای باژگونه ست ای سلیم ** نفرت فرعون می‌‌دان از کلیم‌‌
 • Bu işler, kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallardır; ey sâf kişi! Firavun’un, Mûsâ'dan nefretini, sen Mûsâ'dan bil.
 • سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر الدنیا و الآخرة
 • ” Hasiret dünya vel âhire “ hükmünce şakilerin, iki cihanda da mahrumiyetlerinin sebebi
 • چون حکیمک اعتقادی کرده است ** کاسمان بیضه زمین چون زرده است‌‌
 • Tabiata inananlar; gök bir yumurtadır, yer de onun sarısı diye itikat etmişlerdir.
 • گفت سائل چون بماند این خاکدان ** در میان این محیط آسمان‌‌
 • Birisi, “Bu yeryüzü, yeri kaplayan göğün ortasında nasıl duruyor?
 • همچو قندیلی معلق در هوا ** نی به اسفل می‌‌رود نی بر علی‌‌
 • Havaya asılmış bir kandil gibi ne aşağıya gitmekte, ne yukarı çıkmakta” dedi.
 • آن حکیمش گفت کز جذب سما ** از جهات شش بماند اندر هوا 2485
 • O hakîm, “Altı cihetten de göğün çekmesi yüzünden hava ortasında kalır.
 • چون ز مغناطیس قبه‌‌ی ریخته ** در میان ماند آهنی آویخته‌‌
 • Mıknatıstan bir yuvarlak olsa ortasına konan demir, ortada kalır” diye cevap verdi.
 • آن دگر گفت آسمان با صفا ** کی کشد در خود زمین تیره را
 • Öteki hakîm de “Sâf gök, kara toprağı kendisine çekmez.
 • بلکه دفعش می‌‌کند از شش جهات ** ز آن بماند اندر میان عاصفات‌‌
 • Onu altı taraftan da iter. Ondan dolayı da yeryüzü, kuvvetli yeller ortasında muallâkta kalmıştır” dedi.
 • پس ز دفع خاطر اهل کمال ** جان فرعونان بماند اندر ضلال‌‌
 • Kemâl ehlinin gönülleri de firavunların canlarını böyle defeder de, onlar dalâletde kalırlar.
 • پس ز دفع این جهان و آن جهان ** مانده‌‌اند این بی‌‌رهان بی‌‌این و آن‌‌ 2490
 • Onları bu cihan da defeder, o cihan da. O yolsuzlar da bu yüzden o cihandan da mahrum kalırlar, bu cihanda da.
 • سرکشی از بندگان ذو الجلال ** دان که دارند از وجود تو ملال‌‌
 • Ululuk sahibi Tanrının kullarından, velîlerden baş çeker, uzaklaşırsan bil ki onlar senden hoşlanmıyorlar, onlar seni istemiyorlar.
 • کهربا دارند چون پیدا کنند ** کاه هستی ترا شیدا کنند
 • Onların kehlibarları vardır, meydana çıkarırlarsa senin saman çöpü gibi olan varlığını deliye döndürür, kendilerine çekerler.
 • کهربای خویش چون پنهان کنند ** زود تسلیم ترا طغیان کنند
 • Kehlibarlarını saklarlarsa derhal seni azgınlığa teslim ederler.
 • آن چنان که مرتبه‌‌ی حیوانی است ** کاو اسیر و سغبه‌‌ی انسانی است‌‌
 • Hayvanlık mertebesi nasıl insanlığa esir ve mağlûpsa.
 • مرتبه‌‌ی انسان به دست اولیا ** سغبه چون حیوان شناسش ای کیا 2495
 • İnsan mertebesinin de Tanrı velîlerinin elinde hayvan gibi mağlûp olduğunu anla ey yoksul!
 • بنده‌‌ی خود خواند احمد در رشاد ** جمله عالم را بخوان قل یا عباد
 • Ahmed, irşadederken halka “Kullarım” dedi. Tanrı bütün âlemi “ Kul yâ ibâdî” diye çağır” buyurdu.
 • عقل تو همچون شتربان تو شتر ** می‌‌کشاند هر طرف در حکم مر
 • Senin aklın deveciye benzer, sen de devesin, Akıl, seni, ister istemez hükmünce çekip durmaktadır.