English    Türkçe    فارسی   

2
2536-2560

 • آن بدی دادن کمال اوست هم ** من مثالی گویمت ای محتشم‏
 • Bu kötülük ihsanı da onun kemalindendir. Dinle ulu kişi, sana bir misal getireyim:
 • کرد نقاشی دو گونه نقشها ** نقشهای صاف و نقشی بی‏صفا
 • Meselâ ressam iki türlü resim yapar: Güzellerin resimleriyle, çirkin resimleri.
 • نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت ** نقش عفریتان و ابلیسان زشت‏
 • Yusuf’un, yaratılışı güzel hurinin resmini de yapar, ifritlerin, çirkin iblislerin resmini de.
 • هر دو گونه نقش استادی اوست ** زشتی او نیست آن رادی اوست‏
 • İki türlü resim de onun üstatlığının eseridir. Bu, ressamın çirkinliğine delil olamaz, bilâkis üstatlığına delildir.
 • زشت را در غایت زشتی کند ** جمله زشتیها به گردش بر تند 2540
 • Çirkini gayet çirkin olarak yapar, o derecede ki bütün çirkinlikler, onun etrafında döner, örülür.
 • تا کمال دانشش پیدا شود ** منکر استادیش رسوا شود
 • Bu suretle de bilgisindeki kemal meydana gelir, üstatlığını inkâr eden rüsvay olur.
 • ور نداند زشت کردن ناقص است ** زین سبب خلاق گبر و مخلص است‏
 • Eğer çirkinin resmini yapmayı bilmezse ressam, nâkıstır. İşte bu yüzden Tanrı hem kâfirin yaratıcısıdır, hem müminin.
 • پس از این رو کفر و ایمان شاهدند ** بر خداوندیش و هر دو ساجدند
 • Bu yüzden küfür de Tanrılığına şahittir, iman da. İkisi de ona secde eder.
 • لیک مومن دان که طوعا ساجد است ** ز انکه جویای رضا و قاصد است‏
 • Fakat bil ki müminin secdesi dileyerektir. Çünkü mümin, Tanrı rızasını arar, maksadı onun rızasını almaktır.
 • هست کرها گبر هم یزدان پرست ** لیک قصد او مرادی دیگر است‏ 2545
 • Kâfir de istemeyerek Tanrı’ya tapar ama onun maksadı başkadır.
 • قلعه‌ای سلطان عمارت میکند ** لیک دعوی امارت میکند
 • Padişahın kalesini yapar ama beylik dâvasındadır.
 • گشته یاغی تا که ملک او بود ** عاقبت خود قلعه سلطانی شود
 • Kale, onun malı olsun diye isyan eder, fakat nihayet kale, padişahın eline geçer.
 • مومن آن قلعه برای پادشاه ** می‏کند معمور نه از بهر جاه‏
 • Müminse o kaleyi padişah için tamir eder, makam sahibi, mevki sahibi olmak için değil.
 • زشت گوید ای شه زشت آفرین ** قادری بر خوب و بر زشت مهین‏
 • Çirkin, “Ey çirkini de yaratan padişah, sen güzeli de yaratmaya kaadirsin, çirkini de” der.
 • خوب گوید ای شه حسن و بها ** پاک گردانیدیم از عیبها 2550
 • Güzel de “Ey güzellik padişahı, beni bütün ayıplardan arıttın” der.
 • وصیت کردن پیغامبر صلی الله علیه و آله مر آن بیمار را و دعا آموزانیدنش‏
 • Peygamber Sallâllahu Aleyhi Ve Sellem’in nasihat etmesi ve hastaya dua öğretmesi
 • گفت پیغمبر مر آن بیمار را ** این بگو کای سهل کن دشوار را
 • Peygamber, o hastaya dedi ki: “Sen, şunu söyle; Tanrı, sen bize güçlükleri kolaylaştır.
 • آتنا فی دار دنیانا حسن ** آتنا فی دار عقبانا حسن‏
 • Dünya yurdunda bize iyilik ver, ahiret yurdunda da.
 • راه را بر ما چو بستان کن لطیف ** منزل ما خود تو باشی ای شریف‏
 • Yolumuzu gül bahçesi gibi lâtif bir hale getir, ey Yüce Tanrı, konağımız zaten sensin.”
 • مومنان در حشر گویند ای ملک ** نی که دوزخ بود راه مشترک‏
 • Müminler mahşerde derler ki; “Ey melekler, cehennem müşterek bir yol değil miydi?
 • مومن و کافر بر او یابد گذار ** ما ندیدیم اندر این ره دود و نار 2555
 • Mümin de oraya uğrayacaktı, kâfir de. Fakat biz bu yolda ne duman gördük, ne ateş.
 • نک بهشت و بارگاه ایمنی ** پس کجا بود آن گذرگاه دنی‏
 • İşte burası cennet, emniyet yurdu. Peki o aşağılık uğrak nerede?”
 • پس ملک گوید که آن روضه‏ی خضر ** که فلان جا دیده‏اید اندر گذر
 • Melekler derler ki: “Hani geçerken filân yerde gördüğümüz o yemyeşil bahçe vardı ya.
 • دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت ** بر شما شد باغ و بستان و درخت‏
 • Cehennem, o şiddetli azap yurdu, işte orasıydı. Fakat size bağlık, bahçelik, yeşillik bir yer oldu.
 • چون شما این نفس دوزخ خوی را ** آتشی گبر فتنه جوی را
 • Siz, bu cehennem huylu, kötü suratlı, ateş meşrepli nefsi.
 • جهدها کردید و او شد پر صفا ** نار را کشتید از بهر خدا 2560
 • Çalışıp, çabalayıp tertemiz bir hale getirdiniz; Tanrı için ateşi söndürdünüz: