English    Türkçe    فارسی   

2
51-75

 • حس ابدان قوت ظلمت می‏خورد ** حس جان از آفتابی می‏چرد
 • Bedenlerin duygusu, zulmet gıdası yemekte, can duygusuysa bir güneşten çerezlenmekte.
 • ای ببرده رخت حسها سوی غیب ** دست چون موسی برون آور ز جیب‏
 • Ey duygularını derleyip toplayarak gayp âlemine götüren! Musa gibi elini koynundan çıkar.
 • ای صفاتت آفتاب معرفت ** و آفتاب چرخ بند یک صفت‏
 • Ey sıfatları marifet güneşi olan! Bu âlem güneşi, bir sıfatla mukayyettir.
 • گاه خورشید و گهی دریا شوی ** گاه کوه قاف و گه عنقا شوی‏
 • Hâlbuki sen gâh güneş olursun, gâh deniz. Gâh Kafdağı kesilirsin, gâh Anka.
 • تو نه این باشی نه آن در ذات خویش ** ای فزون از وهمها و ز بیش بیش‏ 55
 • Fakat hakikatte sen ne bu olursun, ne o. Ey vehimlerden uzak, ey ilerden ileri!
 • روح با علم است و با عقل است یار ** روح را با تازی و ترکی چه کار
 • Ruh; ilimle, akılla dosttur. Ruhun Arapçayla, Türkçe’yle ne işi var?
 • از تو ای بی‏نقش با چندین صور ** هم مشبه هم موحد خیره‏سر
 • Ey nakşı, sureti olmayan! Bunca nakışlar, bunca suretlerle, sana hem müşebbih hayran olmuştur, hem muvahhit!
 • گه مشبه را موحد می‏کند ** گه موحد را صور ره می‏زند
 • Gâh müşebbihi muvahhit yapmakta, gâh suretler muvahhidin yolunu kesmekte.
 • گه ترا گوید ز مستی بو الحسن ** یا صغیر السن یا رطب البدن‏
 • Gâh sarhoşlukla sana Ebül Hasen der, gâh ey yaşı küçük, ey bedeni taze ve yumuşak güzel diye hitabeder.
 • گاه نقش خویش ویران می‏کند ** از پی تنزیه جانان می‏کند 60
 • Bazen de kendi suretini viran eder ve bunu, sevgiliyi tenzih etmek için yapar.
 • چشم حس را هست مذهب اعتزال ** دیده‏ی عقل است سنی در وصال‏
 • Duygu gözünün mezhebi, İtizaldir. Akıl gözüyse vuslata kavuşmuştur, Sünnî’dir.
 • سخره‏ی حس‏اند اهل اعتزال ** خویش را سنی نمایند از ضلال‏
 • İtizale uyan, duyguya kapılmıştır. Fakat sapıklıktan kendini Sünnî gösterir.
 • هر که در حس ماند او معتزلی ست ** گر چه گوید سنیم از جاهلی ست‏
 • Duyguda kalan kişi, Mutezilî’dir. Sünnî’yim dese de cahillikten der.
 • هر که بیرون شد ز حس سنی وی است ** اهل بینش چشم عقل خوش پی است‏
 • Duygudan çıkan kişi Sünnî’dir. Gören göz, izi hoş akıl gözüdür.
 • گر بدیدی حس حیوان شاه را ** پس بدیدی گاو و خر الله را 65
 • Hayvan duygusu padişahı görseydi öküzle eşek de Allah’ı görürdü.
 • گر نبودی حس دیگر مر ترا ** جز حس حیوان ز بیرون هوا
 • Sende hayvan duygusundan başka, heva ve hevesten dışarı bir duygu olmasaydı.
 • پس بنی آدم مکرم کی بدی ** کی به حس مشترک محرم شدی‏
 • Âdemoğulları; nasıl olurda mükerrem, nasıl olur da hayvanla müşterek duygu ile sırra mahrem olurlardı?
 • نا مصور یا مصور گفتننت ** باطل آمد بی ز صورت رستنت
 • Sen suretten kurtulmadıkça Allah ya surete sığmaz yahut sığar demen, aslı olmayan bir sözden ibarettir.
 • نامصور یا مصور پیش اوست ** کاو همه مغز است و بیرون شد ز پوست‏
 • Tasvire sığar yahut sığmaz bahsi; tamamıyla iç olmuş, suretten kurtulmuş adamın harcıdır.
 • گر تو کوری نیست بر اعمی حرج ** ور نه رو کالصبر مفتاح الفرج‏ 70
 • Eğer körsen köre teklif yoktur. Değilsen yürü, var; sabır kurtuluşun anahtarıdır.
 • پرده‏های دیده را داروی صبر ** هم بسوزد هم بسازد شرح صدر
 • Sabır ilâcı, gözlerin perdesini de yakar, göğüsleri gönülleri de yarıp açar.
 • آینه‏ی دل چون شود صافی و پاک ** نقشها بینی برون از آب و خاک‏
 • Gönül aynası saf ve pak bir hale gelince sudan, topraktan hariç suretler görürsün.
 • هم ببینی نقش و هم نقاش را ** فرش دولت را و هم فراش را
 • Nakşı da müşahede edersin, nakkaşı da. Devlet yaygısını da, onu döşeyeni de.
 • چون خلیل آمد خیال یار من ** صورتش بت معنی او بت شکن‏
 • Sevgilimin hayali bana Halil gibidir. Sureti put ama manası putları kırmakta.
 • شکر یزدان را که چون شد او پدید ** در خیالش جان خیال خود بدید 75
 • Allah’a şükür olsun ki o zahir olunca can, onun hayalinden, kendi hayalini gördü.