English    Türkçe    فارسی   

2
784-808

 • از وی این دنیای خوش بر تست تنگ ** از پی او با حق و با خلق جنگ‏
 • Onun yüzünden bu güzel dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden Allah ile de savaşıyorsun, halkla da.
 • نفس کشتی باز رستی ز اعتذار ** کس ترا دشمن نماند در دیار 785
 • Nefsini öldürürsen özür serdetmeden kurtulursun, ülkede hiçbir düşmanın olmaz.
 • گر شکال آرد کسی بر گفت ما ** از برای انبیا و اولیا
 • Bir kimse peygamberlerle velileri düşünüp sözümüzden şüpheye düşer.
 • کانبیا را نه که نفس کشته بود ** پس چراشان دشمنان بود و حسود
 • “Peygamberlerin nefisleri helâk olmamış mıydı? Onların neden düşmanları vardı, onlara niye haset ediyorlardı?” derse,
 • گوش کن تو ای طلب‏کار صواب ** بشنو این اشکال و شبهت را جواب‏
 • Ey doğru söz arayan, kulağını aç! Bu şüpheye, bu tereddüde vereceğimiz cevap şu:
 • دشمن خود بوده‏اند آن منکران ** زخم بر خود می‏زدند ایشان چنان‏
 • O münkirler, kendilerinin düşmanlarıydı; onlar kendilerini yaralıyorlardı.
 • دشمن آن باشد که قصد جان کند ** دشمن آن نبود که خود جان می‏کند 790
 • Düşman, ona derler ki cana kastetsin. Kendi kendisine can çekişene düşman demezler.
 • نیست خفاشک عدوی آفتاب ** او عدوی خویش آمد در حجاب‏
 • Yarasacağız, güneşin düşmanı değildir, hicaba girmiş, kendi kendisine düşman olmuştur.
 • تابش خورشید او را می‏کشد ** رنج او خورشید هرگز کی کشد
 • Güneşin ziyası onu öldürür; fakat güneş, yarasanın zahmetini hiç çeker mi, yarasa güneşe bir kötülükte bulunabilir mi?
 • دشمن آن باشد کز او آید عذاب ** مانع آید لعل را از آفتاب‏
 • Düşman, ona derler ki ondan bir azap, bir eziyet gelsin; kabiliyeti olan taşın güneş tesiriyle lâl olmasına mümanaat etsin!
 • مانع خویشند جمله‏ی کافران ** از شعاع جوهر پیغمبران‏
 • Halbuki kâfirlerin hepsi de peygamberlerin cevherlerindeki ziyadan kendilerini men ederler.!
 • کی حجاب چشم آن فردند خلق ** چشم خود را کور و کژ کردند خلق‏ 795
 • Halk, nasıl olur da o tek kişinin gözüne perde olur? Bilâkis kendi gözlerini kör eder, kendi gözlerini kötü bir hale sokarlar.
 • چون غلام هندویی کاو کین کشد ** از ستیزه‏ی خواجه خود را می‏کشد
 • Efendisiyle inada girişip kinlenerek kendisini öldüren Arap köle gibi!
 • سر نگون می‏افتد از بام سرا ** تا زیانی کرده باشد خواجه را
 • Köle, sahibine ziyan vermek için kendisini damdan baş aşağı yere atar, helâk olup gider!
 • گر شود بیمار دشمن با طبیب ** ور کند کودک عداوت با ادیب‏
 • Hasta, doktora düşman olmuş; çocuk, kendisini terbiye edene düşmanlık beslemiş;( zarar kime?)!
 • در حقیقت ره زن جان خودند ** راه عقل و جان خود را خود زدند
 • Hakikatte hasta da, çocuk da kendi yolunu vurmakta, kendi akıl ve canının yolunu kesmektedir.
 • گازری گر خشم گیرد ز آفتاب ** ماهیی گر خشم می‏گیرد ز آب‏ 800
 • Bez yıkayan, güneşe kızar; balık, denize hiddet ederse,
 • تو یکی بنگر که را دارد زیان ** عاقبت که بود سیاه اختر از آن‏
 • Bir bak, ziyanı kime? Sonunda bu kızgınlık yüzünden kimin bahtı kararır?
 • گر ترا حق آفریند زشت رو ** هان مشو هم زشت رو هم زشت خو
 • Allah seni çirkin yarattıysa kendine gel de bari hem yüzü çirkin, hem huyu çirkin olma!
 • ور برد کفشت مرو در سنگلاخ ** ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ‏
 • Ayakkabın olsa bile taşlığa gitme. İki boynuzun varsa dört boynuzlu olma!
 • تو حسودی کز فلان من کمترم ** می‏فزاید کمتری در اخترم‏
 • Sen “ Ben filân kişiden daha aşağı mıyım ki talihim böyle ters gidiyor” diye haset ediyorsun ama,
 • خود حسد نقصان و عیبی دیگر است ** بلکه از جمله کمیها بدتر است‏ 805
 • Esasen haset de başka bir noksan, başka bir ayıp. Hatta bütün aşağılıklardan daha beter!
 • آن بلیس از ننگ و عار کمتری ** خویش را افکند در صد ابتری‏
 • Şeytan da aşağı olmadan arlandı, bunu ayıp telâkki etti de kendisini yüzlerce kötülüğe düşürdü.
 • از حسد می‏خواست تا بالا بود ** خود چه بالا بلکه خون‏پالا بود
 • Hasedinden yücelmek istedi. Fakat yücelik nerede? Kanlara bulanıp kaldı.
 • آن ابو جهل از محمد ننگ داشت ** وز حسد خود را به بالا می‏فراشت‏
 • Ebucehil, Muhammet’e uymaya utandı, hasedinden kendisini yüceltmeye, ondan yüksek olmaya çalıştı.