English    Türkçe    فارسی   

3
3186-3210

 • گفت اسرار ترا با آن غلام ** جمله وا گویم یکایک من تمام
 • Köle dedi ki: “Köleyle arandaki sırları birer birer tamamıyla söyleyeyim…
 • زان زمانی که خریدی تو مرا ** تا به اکنون باز گویم ماجرا
 • Beni satın aldığın zamandan şimdiye kadar ne gelmiş geçmişse anlatayım da,
 • تا بدانی که همانم در وجود ** گرچه از شبدیز من صبحی گشود
 • Kapkara vücudumdan bir sabah açılmış olmakla beraber senin kölen olduğumu anla!”
 • رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک ** فارغ از رنگست و از ارکان و خاک
 • Kölenin rengi değişti ama tertemiz ruhun rengi yoktur ki… Ruhun ne rengi vardır, ne unsurlara bağlıdır, ne toprağa mensuptur!
 • تن‌شناسان زود ما را گم کنند ** آب‌نوشان ترک مشک و خم کنند 3190
 • Yalnız teni tanıyanlar, bizi çabucak kaybederler… Su içenler, tulumu da bırakırlar, küpü de!
 • جان‌شناسان از عددها فارغ‌اند ** غرقه‌ی دریای بی‌چونند و چند
 • Fakat canı tanıyanların sayılarla işleri yoktur. Onlar, keyfiyetsiz ve kemiyetsiz olan denize gark olmuşlardır!
 • جان شو و از راه جان جان را شناس ** یار بینش شو نه فرزند قیاس
 • Can ol da can yoluyla canı tanı! Görüş dostu ol, kıyas oğlanı değil!
 • چون ملک با عقل یک سررشته‌اند ** بهر حکمت را دو صورت گشته‌اند
 • Melekle akıl, aynı yaradılıştadır hikmeti var da iki suret oldu.
 • آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت ** وین خرد بگذاشت پر و فر گرفت
 • Melek, kuş gibi kanatlı olmuş; akıl, kanadı bırakmış, nura bürünmüştür.
 • لاجرم هر دو مناصر آمدند ** هر دو خوش رو پشت همدیگر شدند 3195
 • Hulâsa ikisini de manası aynı olduğundan, ikisinin de hakikati bir olduğundan o iki güzel, birbirlerine arka olmuşlar, birbirlerine yardımcı kesilmişlerdir.
 • هم ملک هم عقل حق را واجدی ** هر دو آدم را معین و ساجدی
 • Melek de Hakk’ı bulmuştur, akıl da. Her ikisi de Âdem’ yardımda bulunmuş, her ikisi de Âdem’e secde etmiştir.
 • نفس و شیطان بوده ز اول واحدی ** بوده آدم را عدو و حاسدی
 • Nefisle Şeytan’sa ezelden bir olduğundan Âdem’e düşmandır, ona haset edip durur.
 • آنک آدم را بدن دید او رمید ** و آنک نور متمن دید او خمید
 • Âdem’i bedenden ibaret gören ondan kaçmış ona secde etmemiştir. Fakat onu emniyete mahzar olmuş bir nur olarak gören, karşısında eğildi, secde etti.
 • آن دو دیده‌روشنان بودند ازین ** وین دو را دیده ندیده غیر طین
 • Melekle aklın… O ikisinin gözleri Âdem’i görüp nurlandı. Şeytan’la nefsin… Bu ikisinin gözleri, Âdem’i ancak toprak olarak gördü.
 • این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند ** چون نشاید بر جهود انجیل خواند 3200
 • Bu anlatışım da işte kara saplanmış eşek gibi kalakaldı. Yahudi’ye İncil okunamaz ki!
 • کی توان با شیعه گفتن از عمر ** کی توان بربط زدن در پیش کر
 • Şia’ya Ömer’den bahsedilebilir mi? Sağırın yanında kopuz çalınabilir mi?
 • لیک گر در ده به گوشه یک کسست ** های هویی که برآوردم بسست
 • Fakat köyün bir bucağında tek bir adam bile varsa bu hayhuyum kâfidir, o anlatmıştır ya, yeter!
 • مستحق شرح را سنگ و کلوخ ** ناطقی گردد مشرح با رسوخ
 • Anlatılması icap eden şeyi taşlar, kerpiçler bile dile gelir de anlayana adamakıllı anlatır!
 • بیان آنک حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه باستدعاء حاجت آفرید خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد کی امن یجیب المضطر اذا دعاه اضطرار گواه استحقاقست
 • Allah, göklerden, yerlerden, ârazdan, âyandan ne verdi ve ne yarattıysa hepsini de ihtiyaca karşılık olarak vermiş, yaratmıştır. Bir şeye muhtaç olmalı, o ihtiyacı elde etmeli ki Allah ihsan etsin. “Allah, bunalan kişinin duasını kabul eder.” Bunalma, bir şeye hak kazanmış olmaya şahittir.
 • آن نیاز مریمی بودست و درد ** که چنان طفلی سخن آغاز کرد
 • Küçücük bir çocuk olan İsa’yı dile getirip konuşturan, Meryem’in derde düşüp niyaz etmesidir.
 • جزو او بی او برای او بگفت ** جزو جزوت گفت دارد در نهفت 3205
 • Meryem’in cüz’ü olan İsa, Meryem’in diliyle değil, kendi diliyle onun yerine söz söyledi. Senin cüz’ünün cüz’ü de gizlice söz söyler durur.
 • دست و پا شاهد شوندت ای رهی ** منکری را چند دست و پا نهی
 • A kişi, elin, ayağın sana şahit olur. Niceye bir münkirliğe el sunacak, ayak atacaksın?
 • ور نباشی مستحق شرح و گفت ** ناطقه‌ی ناطق ترا دید و بخفت
 • Anlatılanı anlamaya, söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür anlar… Yatar, uyur!
 • هر چه رویید از پی محتاج رست ** تا بیابد طالبی چیزی که جست
 • Arayan, aradığını bulsun diye yerden ne biterse ihtiyaç sahibi için biter
 • حق تعالی گر سماوات آفرید ** از برای دفع حاجات آفرید
 • Allah, gökleri yarattıysa ihtiyaçları gidersin diye yarattı.
 • هر کجا دردی دوا آنجا رود ** هر کجا فقری نوا آنجا رود 3210
 • Nerede dert varsa deva oraya gider, nerde yoksulluk varsa nimet oraya varır.