English    Türkçe    فارسی   

3
3678-3702

 • نبض عاشق بی ادب بر می‌جهد ** خویش را در کفه‌ی شه می‌نهد
 • Âşığın, nabzı, edepten dışarı atar. Âşık kendini padişahın terazisine kor, sevgilisinin tapısına varır.
 • بی‌ادب‌تر نیست کس زو در جهان ** با ادب‌تر نیست کس زو در نهان
 • Dünyada ondan edepsiz, ondan terbiyesiz kimse yoktur. Fakat hakikatte ondan terbiyeli, ondan edepli kimse de yoktur.
 • هم بنسبت دان وفاق ای منتجب ** این دو ضد با ادب با بی‌ادب 3680
 • Ey aslı, nesli belli kişi bu edeplilikle edepsizliği birbirine uygun bil.
 • بی‌ادب باشد چو ظاهر بنگری ** که بود دعوی عشقش هم‌سری
 • Zahirine bakarsan edepsiz gibi görünür. Çünkü başında aşk dâvası vardır ( bu dâva da varlık alâmetidir).
 • چون به باطن بنگری دعوی کجاست ** او و دعوی پیش آن سلطان فناست
 • Fakat hakikatte dâva nerede? O padişahın önünde dâva da fanidir, âşık da!
 • مات زید زید اگر فاعل بود ** لیک فاعل نیست کو عاطل بود
 • Zeyd öldü desek bu cümlede Zeyd faildir ama hakikatte fail değildir, elinden bir şey gelmez ki!
 • او ز روی لفظ نحوی فاعلست ** ورنه او مفعول و موتش قاتلست
 • Nahiv bakımından faildir… Yoksa hakikatte mefuldür, ölüm onu öldürüverir.
 • فاعل چه کو چنان مقهور شد ** فاعلیها جمله از وی دور شد 3685
 • Nerede Zeyd’in failliği? Öyle mahvolur ki bütün faillikler, ondan uzak kalır.
 • قصه وکیل صدر جهان کی متهم شد و از بخارا گریخت از بیم جان باز عشقش کشید رو کشان کی کار جان سهل باشد عاشقان را
 • Sadr-ı Cihan’ın vekilinin bir töhmet altına alınarak can korkusuyla Buhara’dan kaçması, Sadr-ı Cihan’a âşık olduğundan tekrar ters yüzüne geri dönmesi, âşıklar için can vermek kolaydır
 • در بخارا بنده‌ی صدر جهان ** متهم شد گشت از صدرش نهان
 • Buhara’da Sadr-ı Cihan’ın kulu bir töhmete uğradı, mevkiinde düştü, gizlenmeye mecbur oldu.
 • مدت ده سال سرگردان بگشت ** گه خراسان گه کهستان گاه دشت
 • On yıl gâh Horasan’da, gâh Kuhistan ve gâh Deşt’te başıboş bir halde gezip dolaştı.
 • از پس ده سال او از اشتیاق ** گشت بی‌طاقت ز ایام فراق
 • On yıl sonra iştiyaktan takati kalmadı, ayrılık günleri sabrını tüketti.
 • گفت تاب فرقتم زین پس نماند ** صبر کی داند خلاعت را نشاند
 • Dedi ki artık ayrılığa tahammülüm kalmadı. Sabır, insanı küstahlıktan alıkoyabilir mi hiç?
 • از فراق این خاکها شوره بود ** آب زرد و گنده و تیره شود 3690
 • Ayrılık yüzünden bu topraklar bile çoraklaşır… Sular bile sararır, kokar, bulanır!
 • باد جان‌افزا وخم گردد وبا ** آتشی خاکستری گردد هبا
 • Adamın canına can katan rüzgâr, ufunetli bir hale gelir, veba kesilir… Ateş kül haline gelir, savrulur!
 • باغ چون جنت شود دار المرض ** زرد و ریزان برگ او اندر حرض
 • Cennet gibi olan bağlar, bahçeler sararır solar, yapraklar kurur, dökülür… Bir hastalık yurdu olur!
 • عقل دراک از فراق دوستان ** همچو تیرانداز اشکسته کمان
 • Her şeyi anlayan akıl bile olsa dostların ayrılığıyla yayı kırılmış okçuya döner.
 • دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست ** پیر از فرقت چنان لرزان شدست
 • Cehennem bile ayrılık yüzünden, gençlik çağına hasret çeken ihtiyarın titrediği titrer, yandığı gibi yanar kavrulur.
 • گر بگویم از فراق چون شرار ** تا قیامت یک بود از صد هزار 3695
 • Kıvılcım gibi insanı yakan, mahveden ayrılığı kıyamete kadar anlatsam yine yüz binde birini olsun anlatamam.
 • پس ز شرح سوز او کم زن نفس ** رب سلم رب سلم گوی و بس
 • O halde onun yakıcılığını anlatmaya kalkışma sus, yarabbi, beni sen kurtar, sen kurtar da ancak.
 • هرچه از وی شاد گردی در جهان ** از فراق او بیندیش آن زمان
 • Dünyada neyin visaliyle neşelenirsen o vuslat zamanında ondan ayrıldığını bir düşün hele!
 • زانچ گشتی شاد بس کس شاد شد ** آخر از وی جست و همچون باد شد
 • Senin neşelendiğin şeyle çok kişiler neşelendi… Fakat sonunda sahibine vefa etmedi, yel gibi geçti gitti!
 • از تو هم بجهد تو دل بر وی منه ** پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه
 • Gönül, sana da vefa etmez, seni de terk edip gider. O senden vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış.
 • پیدا شدن روح القدس بصورت آدمی بر مریم بوقت برهنگی و غسل کردن و پناه گرفتن بحق تعالی
 • Ruhulkudüs’ün Meryem’e, Meryem çıplak bir halde yıkanırken bir insan şeklinde görünmesi, Meryem’in Ulu Allah’a sığınması
 • همچو مریم گوی پیش از فوت ملک ** نقش را کالعوذ بالرحمن منک 3700
 • Fırsat elden çıkmadan Meryem gibi sen de surete “Senden Rahman’a sığınırım” de.
 • دید مریم صورتی بس جان‌فزا ** جان‌فزایی دلربایی در خلا
 • Meryem yapayalnızken canlara can katan birisini gördü. Bu adam, öyle güzeldi ki gönülleri alıyordu.
 • پیش او بر رست از روی زمین ** چون مه وخورشید آن روح الامین
 • Ruhulemin, onun gözünün ay gibi güneş gibi yerden doğuverdi.