English    Türkçe    فارسی   

4
369-393

 • چون بدانستی که شکردانه‌ای ** پس بدانی کاهل شکرخانه‌ای
 • Şeker parçası olduğunu bildin mi, şeker yapılan ve satılan yere layık olduğunu da bilirsin.
 • پس بدان بی‌امتحانی که اله ** شکری نفرستدت ناجایگاه 370
 • Sınamaksızın şunu bil ki Allah, yersiz, zamansız şeker göndermez sana.
 • این بدان بی‌امتحان از علم شاه ** چون سری نفرستدت در پایگاه
 • Sınamaksızın şunu bil ki eğer başsan Allah, seni ayakkabı konan yere göndermez!
 • هیچ عاقل افکند در ثمین ** در میان مستراحی پر چمین
 • Akıllı kişi, hiç değerli bir inciyi abdes hane de sidik gölcüğüne atar mı?
 • زانک گندم را حکیم آگهی ** هیچ نفرستد به انبار کهی
 • Anlayışlı hâkim bile buğdayı saman ambarına göndermez.
 • شیخ را که پیشوا و رهبرست ** گر مریدی امتحان کرد او خرست
 • Mürit, önden giden, kılavuz olan şeyhi sınamaya kalkışırsa eşektir.
 • امتحانش گر کنی در راه دین ** هم تو گردی ممتحن ای بی‌یقین 375
 • Din yolunda onu sınamaya kalkıştın mı a hakikatten haberi olmayan, sen sınanmış olursun...
 • جرات و جهلت شود عریان و فاش ** او برهنه کی شود زان افتتاش
 • Senin cüretin, senin bilgisizliğin çırçıplak olur, âleme yayılır... Yoksa o, bu araştırmayla nereden anlaşılır; nasıl meydana çıkar?
 • گر بیاید ذره سنجد کوه را ** بر درد زان که ترازوش ای فتی
 • A yiğidim, bir zerre, kalkar da dağı tartmağa girişirse terazisi parçalanır gider!
 • کز قیاس خود ترازو می‌تند ** مرد حق را در ترازو می‌کند
 • Onlarda kendi akıllarınca bir terazi düzenler de Allah erini o teraziyle tartmağa kalkarlar!
 • چون نگنجد او به میزان خرد ** پس ترازوی خرد را بر درد
 • Hâlbuki o, akıl terazisine bile sığmaz... Akıl terazisini bile kırar, parçalar!
 • امتحان هم‌چون تصرف دان درو ** تو تصرف بر چنان شاهی مجو 380
 • Onu sınamak, ona emrine göre hükmetmek gibidir... Öyle bir padişaha buyruk buyurtmaya kalkışma sakın!
 • چه تصرف کرد خواهد نقشها ** بر چنان نقاش بهر ابتلا
 • Hiç ressamlar, öyle bir ressamı sınayabilir, öyle bir ressama hüküm yürütebilir mi?
 • امتحانی گر بدانست و بدید ** نی که هم نقاش آن بر وی کشید
 • Eğer ressama bir sınama belirdiyse, ressam bir sınama bilgisine sahip olsaydı onu da çizen yine o ressam değil midir?
 • چه قدر باشد خود این صورت که بست ** پیش صورتها که در علم ویست
 • Artık o ressamın bilgisindeki suretlere nazaran bu ressamın çizdiği suret nedir ki?
 • وسوسه‌ی این امتحان چون آمدت ** بخت بد دان کمد و گردن زدت
 • Sana bir sınama vesvesesi geldi mi onu kötü talih bil... Gelip çatmış, boynunu vurmuştur!
 • چون چنین وسواس دیدی زود زود ** با خدا گرد و در آ اندر سجود 385
 • Böyle bir vesveseye uğradın mı çabucacık Allah’a dön secdeye var...
 • سجده گه را تر کن از اشک روان ** کای خدا تو وا رهانم زین گمان
 • Secde yerini gözyaşlarınla ısla... Ey Allah, beni bu şüpheden kurtar de!
 • آن زمان کت امتحان مطلوب شد ** مسجد دین تو پر خروب شد
 • Sınamayı diledin mi işte o zaman din mescidin keçiboynuzuyla dolu demektir!
 • قصه‌ی مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه‌السلام پیش از سلیمان علیه‌السلام بر بنای آن مسجد
 • Mescid-i Aksa ve keçiboynuzu, Davut aleyhisselâm’ın, Süleyman aleyhisselâm’dan önce o mescidi yapmaya niyetlenmesi
 • چون درآمد عزم داودی به تنگ ** که بسازد مسجد اقصی به سنگ
 • Davut iyiden iyi taşla Mescid-i Aksâ’yı yapmaya niyetlendi, bu niyetle daraldı, bu işe girişmeyi iyice kurdu.
 • وحی کردش حق که ترک این بخوان ** که ز دستت برنیاید این مکان
 • Allah, “Bu işten vazgeç... Bu mescidi sen yapamazsın.
 • نیست در تقدیر ما آنک تو این ** مسجد اقصی بر آری ای گزین 390
 • Ey seçilmiş kişi, Mescid-i Aksâ’yı senin yapmanı biz takdir etmedik” diye kendisine vahiy etti.
 • گفت جرمم چیست ای دانای راز ** که مرا گویی که مسجد را مساز
 • Davut “Ey sırları bilen Allah, suçum nedir? Neden mescidi yapma diyorsun bana?” dedi.
 • گفت بی‌جرمی تو خونها کرده‌ای ** خون مظلومان بگردن برده‌ای
 • Allah dedi ki: “Suçsuzsun, suçun yok ama kanlara girmişsin... Mazlumların kanlarını boynuna almışsın!
 • که ز آواز تو خلقی بی‌شمار ** جان بدادند و شدند آن را شکار
 • Senin sesinden sayısız halk can verdi; sayısız halk, ona av oldu!