English    Türkçe    فارسی   

4
811-835

 • این جهان خمست و دل چون جوی آب ** این جهان حجره‌ست و دل شهر عجاب
 • Bu âlem bir testidir, gönül de ırmak suyuna benzer. Bu âlem odadır, gönülse görülmedik ve şaşılacak şeylerle dolu bir şehir!
 • پیدا کردن سلیمان علیه‌السلام کی مرا خالصا لامر الله جهدست در ایمان تو یک ذره غرضی نیست مرا نه در نفس تو و حسن تو و نه در ملک تو خود بینی چون چشم جان باز شود به نورالله
 • Süleyman aleyhisselâm’ın, benim senin imana gelmeni istemem; ancak Allah rızası içindi; ne nefsinde, ne güzelliğinde, ne de saltanatında bir zerre garezim yok. Allah nuruyla gözüm açılsın, sen de görürsün demesi
 • هین بیا که من رسولم دعوتی ** چون اجل شهوت‌کشم نه شهوتی
 • Hemencecik gel... Ben, seni davet eden bir elçiyim... Ecel gibi şehveti öldürücüyüm, şehvete esir değil!
 • ور بود شهوت امیر شهوتم ** نه اسیر شهوت روی بتم
 • Hatta şehvetin olsa bile şehvette emîrim... Bir güzelin yüzünü görüp şehvet esiri olmam ben!
 • بت‌شکن بودست اصل اصل ما ** چون خلیل حق و جمله انبیا
 • Aslımızın aslı, Halil ve bütün peygamberler gibi putları kıran kişilerdir.
 • گر در آییم ای رهی در بتکده ** بت سجود آرد نه ما در معبده 815
 • Ey esir, biz put haneye girsek bile puta secde etmeyiz, put bize secde eder.
 • احمد و بوجهل در بتخانه رفت ** زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت
 • Ahmed de put haneye gitti, Ebu Cehil de... Fakat bunun gitmesiyle onun gitmesi arasında pek büyük bir fark var!
 • این در آید سر نهند او را بتان ** آن در آید سر نهد چون امتان
 • Bu put haneye girdi mi putlar baş kor, secdeye kapanır... O girdi mi ümmetler gibi putlara secde eder!
 • این جهان شهوتی بتخانه‌ایست ** انبیا و کافران را لانه‌ایست
 • Şehvete mensup olan bu âlem de put hanedir... Hem peygamberlere yuvadır, hem kâfirlere!
 • لیک شهوت بنده‌ی پاکان بود ** زر نسوزد زانک نقد کان بود
 • Fakat şehvet, pak kişilere kuldur... Halis altını ateş yakmaz!
 • کافران قلب‌اند و پاکان هم‌چو زر ** اندرین بوته درند این دو نفر 820
 • Kâfirler kalptır, temiz kişilerse altına benzerler. Her iki kısım da bu potanın içindedir.
 • قلب چون آمد سیه شد در زمان ** زر در آمد شد زری او عیان
 • Potaya kalp olan girdi mi hemen kararır... Altın girdi mi altınlığı belli olur.
 • دست و پا انداخت زر در بوته خوش ** در رخ آتش همی خندد رگش
 • Altın, elini kolunu açar da potaya atılır, ateş içinde hoş bir surette gülümser durur!
 • جسم ما روپوش ما شد در جهان ** ما چو دریا زیر این که در نهان
 • Âlemde cismimiz, bizim yüzümüzü örtmektedir... Biz, samanla örtülü deniz gibiyiz!
 • شاه دین را منگر ای نادان بطین ** کین نظر کردست ابلیس لعین
 • Din padişahına toprak diye bakma a bilgisiz! Melûn Şeytan da Âdem’e bu bakışla bakmıştı.
 • کی توان اندود این خورشید را ** با کف گل تو بگو آخر مرا 825
 • Sen söyle bana bakayım... Hiç bu güneş, balçıkla sıvanabilir mi?
 • گر بریزی خاک و صد خاکسترش ** بر سر نور او برآید بر سرش
 • Nura yüzlerce toz toprak döksen yine görünür, yine baş gösterir, parlar!
 • که کی باشد کو بپوشد روی آب ** طین کی باشد کو بپوشد آفتاب
 • Saman da nedir ki suyun yüzünü örtsün! Toprak da kim oluyor ki güneşi kapatabilsin!
 • خیز بلقیسا چو ادهم شاه‌وار ** دود ازین ملک دو سه روزه بر آر
 • Kalk ey Belkıs, Ethem gibi padişâhcasına şu iki üç günlük saltanat dumanını dağıt!
 • باقی قصه‌ی ابراهیم ادهم قدس‌الله سره
 • Allah sırrını kutlasın, İbrahim Edhem’in arta kalan hikâyesi
 • بر سر تختی شنید آن نیک‌نام ** طقطقی و های و هویی شب ز بام
 • O iyi adlı, iyi sanlı padişah, bir gece tahtında otururken damda bir tıkırtı, bir hay huy duydu.
 • گامهای تند بر بام سرا ** گفت با خود این چنین زهره کرا 830
 • Sarayın damında sert sert adımlar atılıyordu... Kendi kendine kimin ne haddine dedi.
 • بانگ زد بر روزن قصر او که کیست ** این نباشد آدمی مانا پریست
 • Sarayın penceresinden “Kim o... bu, insan olamaz, peri olmalı herhalde” diye seslendi.
 • سر فرو کردند قومی بوالعجب ** ما همی گردیم شب بهر طلب
 • Hiç görülmemiş bir bölük halk, damdan başlarını indirdiler... Dediler ki: Kaybımız var, gece vakti onu arayıp duruyoruz.
 • هین چه می‌جویید گفتند اشتران ** گفت اشتر بام بر کی جست هان
 • İbrahim Edhem “Ne arıyorsunuz?” dedi. Dediler ki: Develerimizi! İbrahim Edhem “Damda deve arandığını kim görmüş?” deyince,
 • پس بگفتندش که تو بر تخت جاه ** چون همی جویی ملاقات اله
 • Dediler ki: “Peki... Öyleyse sen taht üstünde oturur, padişahlık ederken Allah’ı bulmayı nasıl arıyor, nasıl umuyorsun?”
 • خود همان بد دیگر او را کس ندید ** چون پری از آدمی شد ناپدید 835
 • İşte bu oldu, bundan sonra bir daha İbrahim Edhem’i kimse görmedi... Peri gibi insanların gözünden kayboldu!