English    Türkçe    فارسی   

6
1644-1668

 • ورنه خلعت را برد او باز پس  ** که نیابیدم به خانه‌ش هیچ کس 
 • Yoksa eve geldim, kimsecikler yoktu diye getirdiği elbiseyi geri götürür ha!
 • باز سال کردن صوفی از آن قاضی 
 • Sofinin ,yine kadıya sorması
 • گفت صوفی که چه بودی کین جهان  ** ابروی رحمت گشادی جاودان  1645
 • Sofi dedi ki: Ne olurdu yâni, bu âlem, ebedî olarak insana gülseydi, hiç kaşlarını çatmasaydı.
 • هر دمی شوری نیاوردی به پیش  ** بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش 
 • Her an ortaya bir acılık katmasaydı, değişip durarak insana zahmetler vermeseydi.
 • شب ندزدیدی چراغ روز را  ** دی نبردی باغ عیش آموز را 
 • Gündüzün nurunu gece çalmasaydı, zevk ve sefalar sürülen bahçeyi kış talan etmeseydi.
 • جام صحت را نبودی سنگ تب  ** آمنی با خوف ناوردی کرب 
 • Sıhhat kadehi humma taşı ile kırılmasaydı, eminliği dert ve elem korkusu bozmasaydı.
 • خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش  ** گر نبودی خرخشه در نعمتش 
 • Hâsılı nimetinde bir hırıltı, gürültü olmasaydı cömertliğinden, ne eksilirdi ki?
 • جواب قاضی سال صوفی را و قصه‌ی ترک و درزی را مثل آوردن 
 • Kadının sofiye cevap vermesi ve Türkle terzi hikâyesini örnek getirmesi
 • گفت قاضی بس تهی‌رو صوفیی  ** خالی از فطنت چو کاف کوفیی  1650
 • Kadı, pek bomboş bir sofisin sen. Kûfî yazıdaki kef gibi bomboşsun, bir parçacık bile aklın yok.
 • تو بنشنیدی که آن پر قند لب  ** غدر خیاطان همی‌گفتی به شب 
 • Ağzından şekerler saçan hikâyeci, geceleri terzilerin hainliklerini anlatır, hiç duymadın mı sen?
 • خلق را در دزدی آن طایفه  ** می‌نمود افسانه‌های سالفه 
 • Onların halkı nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair geçmiş zamanlardaki hikâyeleri anlatır durur.
 • قصه‌ی پاره‌ربایی در برین  ** می حکایت کرد او با آن و این 
 • Kumaş keserlerken kumaşın bir parçasını nasıl çaldıklarını şuna buna söyler.
 • در سمر می‌خواند دزدی‌نامه‌ای  ** گرد او جمع آمده هنگامه‌ای 
 • Hikâyecinin biri de geceleyin yine terzi masalı okumaya koyulmuştu. Halk başına toplanmıştı.
 • مستمع چون یافت جاذب زان وفود  ** جمله اجزااش حکایت گشته بود  1655
 • Dinleyici bulunduğundan bütün cüzleri hikâye olmuştu âdeta.
 • قال النبی علیه السلام ان الله تعالی یلقن الحکمة علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین 
 • Peygamber aleyhisselâm “Şüphe yok Allah, dinleyenlerin himmetince vaiz edenlerin diline hikmet telkin eder” buyurdu.
 • جذب سمعست ار کسی را خوش لبیست  ** گرمی و جد معلم از صبیست 
 • Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve işe iyi sarılması, çocuğun tesiriyledir.
 • چنگیی را کو نوازد بیست و چار  ** چون نیابد گوش گردد چنگ بار 
 • Yirmi dört şubeden çalgı çalan bir çalgıcıya, dinleyen olmadı mı çalgısı bir yük olur.
 • نه حراره یادش آید نه غزل  ** نه ده انگشتش بجنبد در عمل 
 • Aklına ne bir yanık nağme gelir, ne bir güzel, ne de on parmağı, çalgının perdelerinde ve tellerde oynar!
 • گر نبودی گوشهای غیب‌گیر  ** وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
 • Gayb haberlerini dinleyen bir kulak olmasaydı hiçbir muştucu gökten vahiy getirmezdi.
 • ور نبودی دیده‌های صنع‌بین  ** نه فلک گشتی نه خندیدی زمین  1660
 • Allah sanatlarını gören gözler olmasaydı ne gökyüzü dönerdi, ne yeryüzü gülerdi.
 • آن دم لولاک این باشد که کار  ** از برای چشم تیزست و نظار 
 • “Sen olmasaydın” sözü, keskin ve görür gözler içindir.
 • عامه را از عشق هم‌خوابه و طبق  ** کی بود پروای عشق صنع حق 
 • Fakat halk, kadın ve yemek aşkından nereden Allah sanatına bakacak, nereden Allah aşkına düşecek?
 • آب تتماجی نریزی در تغار  ** تا سگی چندی نباشد طعمه‌خوار 
 • Yiyecek birkaç köpek olmadıktan sonra tutmaç suyunu köpeklerin yiyecekleri yere dökmezsin ki.
 • رو سگ کهف خداوندیش باش  ** تا رهاند زین تغارت اصطفاش 
 • Yürü, Allah mağarasının köpeği ol da o, seni seçsin, bu yal yerinden kurtarsın.
 • چونک دزدیهای بی‌رحمانه گفت  ** کی کنند آن درزیان اندر نهفت  1665
 • Hikâyeci, terzilerin insafsızca hırsızlılarını anlattı, çaldıkları kumaşları nasıl sakladıklarını söyledi.
 • اندر آن هنگامه ترکی از خطا  ** سخت طیره شد ز کشف آن غطا 
 • Halk arasında Hıta’lı bir Türk vardı. Bu sırrın açılmasına pek kızdı öfkelendi.
 • شب چو روز رستخیز آن رازها  ** کشف می‌کرد از پی اهل نهی 
 • Gece, kıyamet günü gibi o sırları, hakikat ehline açıp durmaktaydı.
 • هر کجا آیی تو در جنگی فراز  ** بینی آنجا دو عدو در کشف راز 
 • Nereye gitsen de orada birbirlerinin sırlarını açan iki düşmanı savaşır görsen;