English    Türkçe    فارسی   

6
232-256

 • هیچ کس را تا نگردد او فنا  ** نیست ره در بارگاه کبریا 
 • Yok olmadıkça hiç kimseye ululuk tapısına varmaya yol yoktur.
 • چیست معراج فلک این نیستی  ** عاشقان را مذهب و دین نیستی 
 • Göklere yücelme nedir? Şu yokluk. Âşıkların yolu da yokluktur, dini de.
 • پوستین و چارق آمد از نیاز  ** در طریق عشق محراب ایاز 
 • Aşk yolunda yalvarma bakımından pöstekiyle çarık, Eyaz’a mihrap olmuştur.
 • گرچه او خود شاه را محبوب بود  ** ظاهر و باطن لطیف و خوب بود  235
 • Gerçi onu padişah severdi.. İçi de güzeldi, dışı da.
 • گشته بی‌کبر و ریا و کینه‌ای  ** حسن سلطان را رخش آیینه‌ای 
 • Fakat kendisi de kibirsiz riyasız, kinsiz bir hale gelmişti. Yüzü, padişahın güzelliğine bir anda kesilmişti.
 • چونک از هستی خود او دور شد  ** منتهای کار او محمود بد 
 • Varlığından uzaklaştığı için işinin sonu da Mahmut oldu.
 • زان قوی‌تر بود تمکین ایاز  ** که ز خوف کبر کردی احتراز 
 • Eyaz, kibir korkusundan çekinirdi de onun için temkini, pek kuvvetli bir hale gelmişti.
 • او مهذب گشته بود و آمده  ** کبر را و نفس را گردن زده 
 • O tertemiz bir hale gelmişti. Kibrin, nefsin boynunu vurmuştu.
 • یا پی تعلیم می‌کرد آن حیل  ** یا برای حکمتی دور از وجل  240
 • Ya o düzenleri halka bir şey öğretmek için yapıyor, yahut korkudan uzak bir hikmet yüzünden böyle bir harekette bulunuyordu.
 • یا که دید چارقش زان شد پسند  ** کز نسیم نیستی هستیست بند 
 • Yahut varlık, yokluk rüzgârları ile esip gelen bir bağ olduğundan her gün çarığını görmeyi istiyor,
 • تا گشاید دخمه کان بر نیستیست  ** تا بیاید آن نسیم عیش و زیست 
 • Bu suretle de yokluk definesinin üstüne kurulan yapının kapısını açmak, o zevk yaşayışının yelini bulmak diliyordu.
 • ملک و مال و اطلس این مرحله  ** هست بر جان سبک‌رو سلسله 
 • Bu kaynağın malı, mülkü, atlası, çabuk yürüyüp giden cana bir zincirdir.
 • سلسله‌ی زرین بدید و غره گشت  ** ماند در سوراخ چاهی جان ز دشت 
 • Buna kapılan, şu altın zinciri gördü de kapıldı, ruhu bir delik içinde kaldı, ovalara çıkamadı.
 • صورتش جنت به معنی دوزخی  ** افعیی پر زهر و نقشش گل رخی  245
 • Görünüşü cennet ama hakikatte bir cehennem. Üstü güllü nakışlarla bezenmiş bir zehirli yılan.
 • گرچه مؤمن را سقر ندهد ضرر  ** لیک هم بهتر بود زانجا گذر 
 • İnanan kişiye cehennem zarar vermez ama oradan geçmemek daha iyidir ya.
 • گرچه دوزخ دور دارد زو نکال  ** لیک جنت به ورا فی کل حال 
 • Cehennem ona bir zeval vermez. Vermez ama herhalde cennet, onun için daha hoştur ya.
 • الحذر ای ناقصان زین گلرخی  ** که بگاه صحبت آمد دوزخی 
 • Ey noksan kişiler, şu gül yüzlülerden sakının. Onlarla konuşmaya kalktınız, düşüp kalkmaya başladınız mı anlarsınız ki onlar cehennemdir.
 • حکایت غلام هندو کی به خداوندزاده‌ی خود پنهان هوای آورده بود چون دختر را با مهتر زاده‌ای عقد کردند غلام خبر یافت رنجور شد و می‌گداخت و هیچ طبیب علت او را در نمی‌یافت و او را زهره‌ی گفتن نه 
 • Bir Hintli köle, efendisinin kızına gizlice âşık olmuştu . Kızı, bir ulu adamın oğluna verdiler. Köle haber alınca hastalandı, yanıp yakılmaya başladı.Ne doktor,derdini anlıyordu,ne de onda söylemeye kudret vardı.
 • خواجه‌ای را بود هندو بنده‌ای  ** پروریده کرده او را زنده‌ای 
 • Zengin bir adamın Hintli bir kölesi vardı. Onu beslemiş, büyütmüş, Âdeta ölüyken diriltmişti.
 • علم و آدابش تمام آموخته  ** در دلش شمع هنر افروخته  250
 • Bilgi ve edep belletmiş, gönlünde hüner ışığını yakmıştı.
 • پروریدش از طفولیت به ناز  ** در کنار لطف آن اکرام‌ساز 
 • Çocukluğundan beri nazla yetiştirilmiş, o iyilikçi adam, onu lütuf kucağında büyütmüştü.
 • بود هم این خواجه را خوش دختری  ** سیم‌اندامی گشی خوش‌گوهری 
 • Bu zengin adamında güzel, gümüş bedenli, yaradılışı ahlâkı hoş bir kızı vardı.
 • چون مراهق گشت دختر طالبان  ** بذل می‌کردند کابین گران 
 • Kız, evlenme çağına girince kızı isteyenler, ona ağır nikâh parası vermeye başladılar.
 • می‌رسیدش از سوی هر مهتری  ** بهر دختر دم به دم خوزه‌گری 
 • Her ulu adamdan kız istemeye bir görücü geliyordu.
 • گفت خواجه مال را نبود ثبات  ** روز آید شب رود اندر جهات  255
 • Adam, malın sebatı yoktur, gece gelir, gündüz dağılıverir.
 • حسن صورت هم ندارد اعتبار  ** که شود رخ زرد از یک زخم خار 
 • Güzelliğin de değeri yoktur. Bir diken yarası ile renk solup sararıverir.