English    Türkçe    فارسی   

6
2396-2420

 • برد حلوا پیش آن هر سه غریب  ** محسنی از مطبخ انی قریب 
 • Bir ihsan sahibi, “Ben yakınım”, sofrasından her üç garibe de helva götürdü.
 • نان گرم و صحن حلوای عسل  ** برد آنک در ثوابش بود امل 
 • Tanrı’dan sevap ümidi ile sıcak somun ve bal helvası hediye etti.
 • الکیاسه والادب لاهل المدر  ** الضیافه والقری لاهل الوبر 
 • Şehirliler, edep ve zekâ ehli olurlar. Toy vermek yoksul doyurmak da köylülere verilmiştir.
 • الضیافة للغریب والقری  ** اودع الرحمن فی اهل القری 
 • Tanrı, garibe ziyafet çekmeyi köylülere vermiştir.
 • کل یوم فی القری ضیف حدیث  ** ما له غیر الاله من مغیث  2400
 • Köylerde her gün Tanrı’dan başka imdadına yetişecek hiç kimsesi olmayan yeni bir misafir vardır.
 • کل لیل فی القری وفد جدید  ** ما لهم ثم سوی الله محید 
 • Köylerde her gece yeni bir topluluk vardır ki onların Tanrı’dan başka kimseleri yoktur.
 • تخمه بودند آن دو بیگانه ز خور  ** بود صایم روز آن مومن مگر 
 • O iki yabancı, adamakıllı yemek yemişler, imtilâya uğramışlardı. O Müslüman ise oruçluydu.
 • چون نماز شام آن حلوا رسید  ** بود مومن مانده در جوع شدید 
 • Akşam namazı vakti o helva gelince Mümin, pek aç olduğundan yemek istediyse de,
 • آن دو کس گفتند ما از خور پریم  ** امشبش بنهیم و فردایش خوریم 
 • İkisi de biz boğazımıza kadar tokuz. Bu yemeği bu gece bırakalım da yarın yeriz.
 • صبر گیریم امشب از خور تن زنیم  ** بهر فردا لوت را پنهان کنیم  2405
 • Bu gece sabredelim, yemeyelim de helvayı yarına saklayalım dediler.
 • گفت مومن امشب این خورده شود  ** صبر را بنهیم تا فردا بود 
 • Mümin dedi ki: Sabrı bırakalım da bu gece yiyelim yarının sahibi var.
 • پس بدو گفتند زین حکمت‌گری  ** قصد تو آن است تا تنها خوری 
 • Ona sen, böyle hikmet satarak yalnız yemek istiyorsun galiba dediler.
 • گفت ای یاران نه که ما سه تنیم  ** چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم 
 • Dedi ki: Dostlar, biz üç kişi değil miyiz? Bana razı değilseniz pay edelim.
 • هرکه خواهد قسم خود بر جان زند  ** هرکه خواهد قسم خود پنهان کند 
 • Kimse ne düşerse diler yesin, diler saklasın.
 • آن دو گفتندش ز قسمت در گذر  ** گوش کن قسام فی‌النار از خبر  2410
 • İkisi birden hayır dediler, pay etmeyi bırak, “her pay eden cehennemdedir” sözünü duy.
 • گفت قسام آن بود کو خویش را  ** کرد قسمت بر هوا و بر خدا 
 • Mümin, burada pay eden, kendi havasına uyup pay edendir. Tanrı için pay eden değil.
 • ملک حق و جمله قسم اوستی  ** قسم دیگر را دهی دوگوستی 
 • Sen de Tanrınınsın onun payısın. Onun payını başkasına verirsen ona şirk koşmuş olursun.
 • این اسد غالب شدی هم بر سگان  ** گر نبودی نوبت آن بدرگان 
 • Eğer o kötü kişilerin zamanı olmasaydı bu aslan, köpeklere üstün olurdu.
 • قصدشان آن کان مسلمان غم خورد  ** شب برو در بی‌نوایی بگذرد 
 • Onların kasti o Müslüman’ın gam yemesi, o geceyi aç geçirmesiydi.
 • بود مغلوب او به تسلیم و رضا  ** گفت سمعا طاعة اصحابنا  2415
 • Tanrı’ya teslim oldu, boynunu eğdi, dostlarım dedi, baş üstüne, dediğiniz gibi olsun.
 • پس بخفتند آن شب و برخاستند  ** بامدادان خویش را آراستند 
 • O gece yatıp uyudular, sabahleyin kalkıp kendilerini bezediler.
 • روی شستند و دهان و هر یکی  ** داشت اندر ورد راه و مسلکی 
 • Yüzlerini, ağızlarını yıkadılar. Her biri, kendi yolunca virdini okumaya koyuldu.
 • یک زمانی هر کسی آورد رو  ** سوی ورد خویش از حق فضل‌جو 
 • Bir zaman virtlerine yüz tutup Tanrı’dan lûtuf ve ihsan dilediler.
 • مومن و ترسا جهود و گبر و مغ  ** جمله را رو سوی آن سلطان الغ 
 • Müminde ulu padişaha yüz tutar, Hıristiyan da Yahudi de; Mecusi de.
 • بلک سنگ و خاک و کوه و آب را  ** هست واگشت نهانی با خدا  2420
 • Hattâ taş, toprak, dağ ve suyun bile Tanrı’ya gizli bir duası, ilticası vardır.