English    Türkçe    فارسی   

6
2627-2651

 • هین بگردان از تحری رو و سر  ** که پدید آمد معاد و مستقر 
 • Kendine gel, araştırmadan yüz çevir, başını döndürüp durma artık. Döneceğin yer ve konaklayacağın mekân, meydanda işte.
 • یک زمان زین قبله گر ذاهل شوی  ** سخره‌ی هر قبله‌ی باطل شوی 
 • Bu kıbleden bir an gafil oldun mu her batıl kıblenin maskarası oldun gitti.
 • چون شوی تمییزده را ناسپاس  ** بجهد از تو خطرت قبله‌شناس 
 • Sana temyiz verene hamd etmezsen kıbleyi tanıma kabiliyetini kaybedersin.
 • گر ازین انبار خواهی بر و بر  ** نیم‌ساعت هم ز همدردان مبر  2630
 • Bu ambardan bir şey elde etmek, bir ihsana uğramak niyetindeysen seninle hemdert olanlardan bir an bile ayrılma.
 • که در آن دم که ببری زین معین  ** مبتلی گردی تو با بس القرین 
 • Çünkü bu yardımcıdan ayrıldığın an kötü bir arkadaşın derdine uğrarsın.
 • حکایت تعلق موش با چغز و بستن پای هر دو به رشته‌ای دراز و بر کشیدن زاغ موش را و معلق شدن چغز و نالیدن و پشیمانی او از تعلق با غیر جنس و با جنس خود ناساختن 
 • Farenin kurbağayla arkadaş olması, ayaklarını uzun bir iple bağlamaları, karganın fareyi yakalaması kurbağanın da ona bağlı olarak havalanması, feryat ve figana başlaması, kendi cinsinden olmayan bir hayvanla dost olduğuna pişman olması
 • از قضا موشی و چغزی با وفا  ** بر لب جو گشته بودند آشنا 
 • Tesadüf bu ya, bir fare, vefalı bir kurbağa ile su başında tanıştılar.
 • هر دو تن مربوط میقاتی شدند  ** هر صباحی گوشه‌ای می‌آمدند 
 • Her ikisi de bir buluşma zamanı tayin ettiler. Her sabah bir bucaktan çıkıyorlar,
 • نرد دل با هم‌دگر می‌باختند  ** از وساوس سینه می‌پرداختند 
 • Birbirleri ile gönül tavlası, oynuyorlar, gönüllerini vesveseden arıtıyorlardı.
 • هر دو را دل از تلاقی متسع  ** هم‌دگر را قصه‌خوان و مستمع  2635
 • Bu buluşmadan ikisinin de gönlü ferahlıyor, birbirlerine hikâyeler anlatıyorlar, birini söylediğini öbürü dinliyordu.
 • رازگویان با زبان و بی‌زبان  ** الجماعه رحمه را تاویل دان 
 • Gâh baş diliyle, gâh hal diliyle sırlarını ortaya koyuyorlar. “Topluluk rahmettir” sözünü tevil diyorlardı.
 • آن اشر چون جفت آن شاد آمدی  ** پنج ساله قصه‌اش یاد آمدی 
 • O kötü mahlûk, kurbağa ile eş oldu mu neşeleniyor, beş yıllık vakaları hatırlıyordu.
 • جوش نطق از دل نشان دوستیست  ** بستگی نطق از بی‌الفتیست 
 • Sözün coşması, ulanıp gitmesi, dostluk nişanesidir. Söz söyleyememekte ülfetsizliktendir.
 • دل که دلبر دید کی ماند ترش  ** بلبلی گل دید کی ماند خمش 
 • Gönül, dilberi gördü mü nasıl olur da suratı ekşi bir halde kalır? Bülbül, gül görür de nasıl susar?
 • ماهی بریان ز آسیب خضر  ** زنده شد در بحر گشت او مستقر  2640
 • Kızarmış balık bile, Hızır’ın himmetiyle dirildi, denize sıçradı, orada karar kıldı.
 • یار را با یار چون بنشسته شد  ** صد هزاران لوح سر دانسته شد 
 • Sevgili, sevgilisiyle beraber oturdu mu yüz binlerce sır levhini bilir.
 • لوح محفوظ است پیشانی یار  ** راز کونینش نماید آشکار 
 • Sevgilinin alnı Levhi mahfuzdur. Dost, onun alnından iki âlemin sırrını da apaçık görür.
 • هادی راهست یار اندر قدوم  ** مصطفی زین گفت اصحابی نجوم 
 • Dost kudümiyle âdeta yol kılavuzudur. Mustafa, bunun için, “Sahabem yıldıza benzer” demiştir.
 • نجم اندر ریگ و دریا رهنماست  ** چشم اندر نجم نه کو مقتداست 
 • Yıldız çölde de kılavuzdur, denizde de. Yıldıza göz dik, o kılavuzdur, yol gösterir.
 • چشم را با روی او می‌دار جفت  ** گرد منگیزان ز راه بحث و گفت  2645
 • Gözünü onun yüzüne eş et. Onunla bahse girişmeye kalkma, bu çeşit hareketlerle toz koparma.
 • زانک گردد نجم پنهان زان غبار  ** چشم بهتر از زبان با عثار 
 • Çünkü o tozla yıldız, görünmez olur. Halbuki göz, sürçen dilden elbette daha iyidir.
 • تا بگوید او که وحیستش شعار  ** کان نشاند گرد و ننگیزد غبار 
 • Yalnız Tanrı’dan vahiy alan kişi söylerse o başka. Çünkü o toz koparmaz, tozu yatıştırır.
 • چون شد آدم مظهر وحی و وداد  ** ناطقه‌ی او علم الاسما گشاد 
 • Âdem, vahiy ve sevgiye mazhar olunca sözü “Allemel esmâ” sırrını açtı.
 • نام هر چیزی چنانک هست آن  ** از صحیفه‌ی دل روی گشتش زبان 
 • Her şeyin adı nasılsa öylece gönül sahifesinden diline aktı, her şeyi bildirdi.
 • فاش می‌گفتی زبان از ریتش  ** جمله را خاصیت و ماهیتش  2650
 • Her şeyi gönül gözü görmüştü, onun için hepsinin hassasını ve mahiyetini apaçık söylüyordu.
 • آنچنان نامی که اشیا را سزد  ** نه چنانک حیز را خواند اسد 
 • Her şeye lâyık olan adı söyledi, puşta aslan demedi.