English    Türkçe    فارسی   

6
3629-3653

 • چونک دریا بر وسایط رشک کرد  ** تشنه چون ماهی به ترک مشک کرد 
 • Deniz, bütün vasıtaları, gayretinden kaldırdı, bizzat kendisi lûtfa ihsana başladı mı artık susuz da balık gibi elindeki maşrapayı terk eder.
 • روان شدن شه‌زادگان در ممالک پدر بعد از وداع کردن ایشان شاه را و اعادت کردن شاه وقت وداع وصیت را الی آخره 
 • Şehzadelerin babalariyle vedalaşarak ülkeyi gezmeye gitmeleri ve padişahın , onlara ayrılırken yine aynı tarzda vasiyette bulunması
 • عزم ره کردند آن هر سه پسر  ** سوی املاک پدر رسم سفر  3630
 • O üç oğlan da babalarının ülkesinde seyahate çıkmayı kurdular.
 • در طواف شهرها و قلعه‌هاش  ** از پی تدبیر دیوان و معاش 
 • Divan ve geçim işlerini düzene koymak üzere babalarının şehirlerini kalelerini gezip dolaşacaklardı.
 • دست‌بوس شاه کردند و وداع  ** پس بدیشان گفت آن شاه مطاع 
 • Padişahın elini öpüp vedalaştılar. O emrine itaat edilir padişah onlara dedi ki:
 • هر کجاتان دل کشد عازم شوید  ** فی امان الله دست افشان روید 
 • “ Gönlünüz nereye isterse varın. Allah’a emanet. Elinizi, kolunuzu sallaya, sallaya gidin.
 • غیر آن یک قلعه نامش هش‌ربا  ** تنگ آرد بر کله‌داران قبا 
 • Yalnız “ Hüş-rüba- Akıl kapan” derler bir kale vardır. Orada nice erlerin kaftanı, bedenine dar gelir. Sakın oraya gitmeyin.
 • الله الله زان دز ذات الصور  ** دور باشید و بترسید از خطر  3635
 • Allah aşkına olsun sakın “ Zatüssuver- Resimli “ denen kaleye varmayın. Oradan uzak olun, tehlikeden korkun.
 • رو و پشت برجهاش و سقف و پست  ** جمله تمثال و نگار و صورتست 
 • O kalenin yüzü, arka tarafı, burçları tavanı döşemesi hep insan resimleriyle bezenmiştir.
 • هم‌چو آن حجره‌ی زلیخا پر صور  ** تا کند یوسف بناکامش نظر 
 • Yusuf, dalıp baksın diye Zeliha da odasını resimlerle bezemişti ya hani.
 • چونک یوسف سوی او می‌ننگرید  ** خانه را پر نقش خود کرد آن مکید 
 • Yusuf, ona bakmadığından o da hileye başvurmuş, odayı kendi resimleriyle doldurmuştu.
 • تا به هر سو که نگرد آن خوش‌عذار  ** روی او را بیند او بی‌اختیار 
 • Güzel yüzlü Yusuf, nereye bakarsa elinde olmaksızın onun yüzünü görsün diye böyle yapmıştı.
 • بهر دیده‌روشنان یزدان فرد  ** شش جهت را مظهر آیات کرد  3640
 • Tanrı da gözü aydınlar için altı tarafı da delillerine mazhar etti.
 • تا بهر حیوان و نامی که نگزند  ** از ریاض حسن ربانی چرند 
 • Her hayvan, her bitki, nereye baksa; nereye varsa; Tanrı güzelliğini görsün; ondan gıdalansın dedi.
 • بهر این فرمود با آن اسپه او  ** حیث ولیتم فثم وجهه 
 • Onun için o oraya “ Nereye dönersiniz Tanrı yüzü var” buyurdu.
 • از قدح‌گر در عطش آبی خورید  ** در درون آب حق را ناظرید 
 • Susar da bir bardaktan su bile içersiniz suyun içinde Tanrıya bakmaktasınız.
 • آنک عاشق نیست او در آب در  ** صورت صورت خود بیند ای صاحب‌بصر 
 • Fakat âşık olmayan suya bakar da suyun içinde kendi yüzünü görür ey gözü açık er!
 • صورت عاشق چو فانی شد درو  ** پس در آب اکنون کرا بیند بگو  3645
 • Ama âşıkın sureti, Tanrı’da fani olursa söyle bakalım, suda kimin suretini görür?
 • حسن حق بینند اندر روی حور  ** هم‌چو مه در آب از صنع غیور 
 • Güneşte Tanrı güzelliğini görür âşıklar. Gayret sahibi Tanrı’nın sanatıyla nasıl ay, suya vurur da suda görünürse güneşte de hak görünür.
 • غیرتش بر عاشقی و صادقیست  ** غیرتش بر دیو و بر استور نیست 
 • Fakat Tanrı’nın bu gayreti, âşık ve sadık kişileredir, şeytanla hayvana tecelli etmez o.
 • دیو اگر عاشق شود هم گوی برد  ** جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد 
 • Şeytan bile âşık olsa topu çeler. Bir cebrail kesilir, şeytanlığı ölür.
 • اسلم الشیطان آنجا شد پدید  ** که یزیدی شد ز فضلش بایزید 
 • Bu makamda “ Şeytanım, benim elimde Müslüman oldu” sırrı belirir. Yezid’lik Tanrı ihsanıyla kalmaz, Yezit, Bayazıt olur.
 • این سخن پایان ندارد ای گروه  ** هین نگه دارید زان قلعه وجوه  3650
 • Ey kavim bu sözün sonu gelmez. Siz, o kaleye insan resimlerinden sakının!
 • هین مبادا که هوستان ره زند  ** که فتید اندر شقاوت تا ابد 
 • Olmaya ki heves yolunuzu kessin, ebedî bir kötülüğe düşesiniz.
 • از خطر پرهیز آمد مفترض  ** بشنوید از من حدیث بی‌غرض 
 • Tehlikeden sakınmak farzdır. Benden bu garezsiz sözü duyun!
 • در فرج جویی خرد سر تیز به  ** از کمین‌گاه بلا پرهیز به 
 • Kurtuluş arıyorsan aklın sağlam ve keskin olması, belâ pususundan çekinmek yeğdir.”