English    Türkçe    فارسی   

5
3598-3607

 • Küçük erkek çocuklar, erliklerinden bir şey anlamazlar, güçleri kuvvetleri yoktur. Onun için onlara tahta kılıç daha yeğdir.
 • چون ندارند از فتوت زور و دست  ** کودکان را تیغ چوبین بهترست 
 • Kâfirler, peygamberlerin kiliselerde yapılmış olan resimleriyle kanaat ederler.
 • کافران قانع بنقش انبیا  ** که نگاریده‌ست اندر دیرها 
 • Fakat o ay parçaları, bizim için apaydın olduğundan resimlerine aldırış bile etmeyiz. 3600
 • زان مهان ما را چو دور روشنیست  ** هیچ‌مان پروای نقش سایه نیست 
 • Onların birer sureti, bu âlemdedir ama birer sureti de ay gibi gökyüzündedir.
 • این یکی نقشش نشسته در جهان  ** وآن دگر نقشش چو مه در آسمان 
 • Bu suretteki ağızları, onlarla düşüp kalkanla konuşur, nükteler söyler. O suretteki ağızları ise Tanrı ile konuşur.
 • این دهانش نکته‌گویان با جلیس  ** و آن دگر با حق به گفتار و انیس 
 • Görünen kulak, bu sözü duyar, beller. Can kulağıysa Kün emrinin sırlarını işitir.
 • گوش ظاهر این سخن را ضبط کن  ** گوش جانش جاذب اسرار کن 
 • Ten gözü, insanın şeklini görür, beller. Can gözü, Mazagalbasar sırrını görür, hayran olur.
 • چشم ظاهر ضابط حلیه‌ی بشر  ** چشم سر حیران مازاغ البصر 
 • Görünen ayak, mescit safında durur, mâna ayağı, göğün üstünde tavafta bulunur. 3605
 • پای ظاهر در صف مسجد صواف  ** پای معنی فوق گردون در طواف 
 • İşte her cüz'ü böyle say... bu, vakit içindedir, zamana bağlıdır, oysa ondan da hariçtir.
 • جزو جزوش را تو بشمر هم‌چنین  ** این درون وقت و آن بیرون حین 
 • Zamana bağlı olan, ecele kadar durur, öbürüyse, ebediyete dost, ezele eştir.
 • این که در وقتست باشد تا اجل  ** وان دگر یار ابد قرن ازل