English    Türkçe    فارسی   

5
3608-3617

 • Bir adı iki devlet sahibidir, bir sıfatı iki kıble imamı.
 • هست یک نامش ولی الدولتین  ** هست یک نعتش امام القبلتین 
 • Ona ne halvetin lüzumu vardır, ne çilenin. Hiçbir bulut, onu örtemez.
 • خلوت و چله برو لازم نماند  ** هیچ غیمی مر ورا غایم نماند 
 • Halvet yurdu, güneş değirmisidir, artık ona nasıl olur da yabancı gece, perde kesilir? 3610
 • قرص خورشیدست خلوت‌خانه‌اش  ** کی حجاب آرد شب بیگانه‌اش 
 • Hastalık ve perhiz zamanı geçti, buhran kalmadı. Küfür, iman oldu, küfran kalmadı.
 • علت و پرهیز شد بحران نماند  ** کفر او ایمان شد و کفران نماند 
 • Elif gibi, doğruluğu yüzünden öne geçmiştir. Onda kendi sıfatlarından hiçbir şey kalmamıştır.
 • چون الف از استقامت شد به پیش  ** او ندارد هیچ از اوصاف خویش 
 • Kendi huylarından çıkmış tek olmuş... canı, canına can katan sevgiliyse çırçıplak bir hale gelmiştir.
 • گشت فرد از کسوه‌ی خوهای خویش  ** شد برهنه جان به جان‌افزای خویش 
 • O tek ve benzersiz, eşsiz örneksiz padişahın huzuruna çırçıplak gidince padişah, ona kendi kutlu sıfatlarından bir elbise giydirmiştir.
 • چون برهنه رفت پیش شاه فرد  ** شاهش از اوصاف قدسی جامه کرد 
 • Padişahın sıfatlarından bir elbiseye bürünmüş, kuyudan mevki ve ikbal sayvanının üstüne uçmuştur. 3615
 • خلعتی پوشید از اوصاف شاه  ** بر پرید از چاه بر ایوان جاه 
 • Tortulu bir şey saf oldu mu böyle olur. Tıpkı onun gibi o da tasın dibinden üstüne çıkmıştır.
 • این چنین باشد چو دردی صاف گشت  ** از بن طشت آمد او بالای طشت 
 • Tasın dibindeyken tortuluydu, toprak cüzülerı, ona karışmış, o şomluk onu bulandırmıştı.
 • در بن طشت از چه بود او دردناک  ** شومی آمیزش اجزای خاک