English    Türkçe    فارسی   

4
1694-1718

 • Cihanda hiçbir nakit yoktur ki o, isteklileri yanıltmasın... Vay o kişinin canına ki mihengi makası yoktur!
 • نیست نقدی کش غلط‌انداز نیست ** وای آن جان کش محک و گاز نیست
 • Dâvaya kalkışan kişiye, dâvadan geçmesi için ısrar ve peygamberlere uymasını emrediş
 • زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به متابعت
 • Ebu Süleyman dedi ki: ben de Ahmet’im... Ahmet’in dinini hileyle vurup kıracağım 1695
 • بو مسیلم گفت خود من احمدم ** دین احمد را به فن برهم زدم
 • Ebu Süleyman’a de ki: Pek kibirlenme, işin önüne bakıp böbürlenme, sonuna bak!
 • بو مسیلم را بگو کم کن بطر ** غره‌ی اول مشو آخر نگر
 • Başına adam toplama hırsıyla kılavuzluğa kalkışma... Kılavuza uy, ardından git de önünde mum gidedursun, sen de yolunu gör!
 • این قلاوزی مکن از حرص جمع ** پس‌روی کن تا رود در پیش شمع
 • Mum, ay gibi maksadını gösterir... bu tarafta tane var, yahut burası tuzak der!
 • شمع مقصد را نماید هم‌چو ماه ** کین طرف دانه‌ست یا خود دامگاه
 • Elinde bir ışık oldu mu istesen de istemesen de doğan iziyle karga izini görür, ayırt edersin!
 • گر بخواهی ور نخواهی با چراغ ** دیده گردد نقش باز و نقش زاغ
 • Fakat mumun yoksa buna imkân yoktur. Çünkü bu kargalar hilekârdır... Akdoğanların seslerini öğrenmişlerdir. 1700
 • ورنه این زاغان دغل افروختند ** بانگ بازان سپید آموختند
 • Yiğit, hüthüdün sesini öğrense de nerede hüthüdün sesi, Seba’nın haberi?
 • بانگ هدهد گر بیاموزد فتی ** راز هدهد کو و پیغام سبا
 • Arızi sesi, asıl sesten bil... Padişahların taçları, hüthütlerin taçlarından alınmadır!
 • بانگ بر رسته ز بر بسته بدان ** تاج شاهان را ز تاج هدهدان
 • Dervişlerin sözleriyle ariflerin nüktelerini şu hayâsızlar, dillerine dolamışlardır.
 • حرف درویشان و نکته‌ی عارفان ** بسته‌اند این بی‌حیایان بر زبان
 • Eski ümmetlerin helâk olması, hep katı taşı öd ağacı sanmalarındandır!
 • هر هلاک امت پیشین که بود ** زانک چندل را گمان بردند عود
 • Onu anlayacak, meydana çıkaracak temyiz kabiliyetleri vardı ama hırs ve tamah, insanı kör ve sağır eder! 1705
 • بودشان تمییز کان مظهر کند ** لیک حرص و آز کور و کر کند
 • Körlerin körlüğü rahmetten uzak değildir, onlara acınır. Fakat hırs körlüğüne özür yoktur!
 • کوری کوران ز رحمت دور نیست ** کوری حرص است که آن معذور نیست
 • Padişahın çarmıha gerdiği adama acınır, fakat haset çarmıhına gerilen bağışlanmaz!
 • چارمیخ شه ز رحمت دور نی ** چار میخ حاسدی مغفور نی
 • A balık, sonuna bak işin, oltaya değil! Fakat pisboğazlığın, senin işin sonunu gören gözünü kapattı!
 • ماهیا آخر نگر بنگر بشست ** بدگلویی چشم آخربینت بست
 • İki gözle evveli sonu gör... Kendine gel, iblis gibi tek gözlü olma!
 • با دو دیده اول و آخر ببین ** هین مباش اعور چو ابلیس لعین
 • Tek gözlü ona derler ki yalnız içinde bulunduğu hali görür... Hayvanlar gibi başka şeyden haberi yoktur. 1710
 • اعور آن باشد که حالی دید و بس ** چون بهایم بی‌خبر از بازپس
 • Öküzün iki gözünü çıkarmanın cezası bir gözü çıkarma cezasıdır... Çünkü onda şeref yoktur ki!
 • چون دو چشم گاو در جرم تلف ** هم‌چو یک چشمست کش نبود شرف
 • Öküzün iki gözü, değerinin yarısıdır... Çünkü onun iki gözle yapacağı şeyi, sen ona yaptırabilirsin!
 • نصف قیمت ارزد آن دو چشم او ** که دو چشمش راست مسند چشم تو
 • Fakat bir insanın tek gözünü çıkarsan değerinin yarısını vermek gerek!
 • ور کنی یک چشم آدم‌زاده‌ای ** نصف قیمت لایقست از جاده‌ای
 • Zira insan gözü, başlı başına başka birinin yardımı olmaksızın bir iş görebilir!
 • زانک چشم آدمی تنها به خود ** بی دو چشم یار کاری می‌کند
 • Eşeğin gözü, işin sonunu görmediğinden eşek, çift gözlü olsa da tek gözlü hükmündedir. 1715
 • چشم خر چون اولش بی آخرست ** گر دو چشمش هست حکمش اعورست
 • Bu sözün sonu yoktur... O hafif akıllı, ekmek tamahı ile padişaha mektup yazmaya koyuldu.
 • این سخن پایان ندارد وان خفیف ** می‌نویسد رقعه در طمع رغیف
 • Nafaka istemek için kölenin padişaha mektup yazması
 • بقیه‌ی نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری
 • Mektubu yazmadan mutfak eminine gitti... Ey cömert padişahın mutfağındaki hasis adam, dedi...
 • رفت پیش از نامه پیش مطبخی ** کای بخیل از مطبخ شاه سخی
 • Nafakamdan bu kadar şey kesmek padişahtan, padişahın himmetinden uzaktır!
 • دور ازو وز همت او کین قدر ** از جری‌ام آیدش اندر نظر