English    Türkçe    فارسی   

4
1694-1703

 • Cihanda hiçbir nakit yoktur ki o, isteklileri yanıltmasın... Vay o kişinin canına ki mihengi makası yoktur!
 • نیست نقدی کش غلط‌انداز نیست ** وای آن جان کش محک و گاز نیست
 • Dâvaya kalkışan kişiye, dâvadan geçmesi için ısrar ve peygamberlere uymasını emrediş
 • زجر مدعی از دعوی و امر کردن او را به متابعت
 • Ebu Süleyman dedi ki: ben de Ahmet’im... Ahmet’in dinini hileyle vurup kıracağım 1695
 • بو مسیلم گفت خود من احمدم ** دین احمد را به فن برهم زدم
 • Ebu Süleyman’a de ki: Pek kibirlenme, işin önüne bakıp böbürlenme, sonuna bak!
 • بو مسیلم را بگو کم کن بطر ** غره‌ی اول مشو آخر نگر
 • Başına adam toplama hırsıyla kılavuzluğa kalkışma... Kılavuza uy, ardından git de önünde mum gidedursun, sen de yolunu gör!
 • این قلاوزی مکن از حرص جمع ** پس‌روی کن تا رود در پیش شمع
 • Mum, ay gibi maksadını gösterir... bu tarafta tane var, yahut burası tuzak der!
 • شمع مقصد را نماید هم‌چو ماه ** کین طرف دانه‌ست یا خود دامگاه
 • Elinde bir ışık oldu mu istesen de istemesen de doğan iziyle karga izini görür, ayırt edersin!
 • گر بخواهی ور نخواهی با چراغ ** دیده گردد نقش باز و نقش زاغ
 • Fakat mumun yoksa buna imkân yoktur. Çünkü bu kargalar hilekârdır... Akdoğanların seslerini öğrenmişlerdir. 1700
 • ورنه این زاغان دغل افروختند ** بانگ بازان سپید آموختند
 • Yiğit, hüthüdün sesini öğrense de nerede hüthüdün sesi, Seba’nın haberi?
 • بانگ هدهد گر بیاموزد فتی ** راز هدهد کو و پیغام سبا
 • Arızi sesi, asıl sesten bil... Padişahların taçları, hüthütlerin taçlarından alınmadır!
 • بانگ بر رسته ز بر بسته بدان ** تاج شاهان را ز تاج هدهدان
 • Dervişlerin sözleriyle ariflerin nüktelerini şu hayâsızlar, dillerine dolamışlardır.
 • حرف درویشان و نکته‌ی عارفان ** بسته‌اند این بی‌حیایان بر زبان