English    Türkçe    فارسی   

4
1719-1743

 • گفت بهر مصلحت فرموده است ** نه برای بخل و نه تنگی دست
 • Mutfak emini dedi ki: öyle iktiza etmiştir de ondan kesmiştir... Ne hasisliktendir bu, ne de darlığından!
 • گفت دهلیزیست والله این سخن ** پیش شه خاکست هم زر کهن 1720
 • Köle, hayır dedi... Vallahi bu söz, bu emir, padişahın değildir... Padişahın yanında eski altın bile topraktır âdeta!
 • مطبخی ده گونه حجت بر فراشت ** او همه رد کرد از حرصی که داشت
 • Mutfak emini, ona on türlü delil getirdi... Fakat o hırsından hepsini reddetti.
 • چون جری کم آمدش در وقت چاشت ** زد بسی تشنیع او سودی نداشت
 • Kuşluk vakti nafakası az gelince bir hayli söylendi, kötü sözler söyledi, fakat hiçbir faydası olmadı.
 • گفت قاصد می‌کنید اینها شما ** گفت نه که بنده فرمانیم ما
 • Dedi ki: siz bunu kasten yapıyorsunuz. Mutfak emini “hayır biz emir kuluyuz!”
 • این مگیر از فرع این از اصل گیر ** بر کمان کم زن که از بازوست تیر
 • Bunu feri’den sanma, asıldandır bu... Yaya pek kabahat bulma, oku atan koldur.
 • ما رمیت اذ رمیت ابتلاست ** بر نبی کم نه گنه کان از خداست 1725
 • “Attığın vakit sen atmadın” ayeti bir iptilâdır... Fakat Peygambere de pek günah bulma; bu iş Allah’tandır!
 • آب از سر تیره است ای خیره‌خشم ** پیشتر بنگر یکی بگشای چشم
 • “A gözü kamaşmış adam, su baştan bulanıktır... Gözünü bir iyice aç da işin önüne bak!” dedi.
 • شد ز خشم و غم درون بقعه‌ای ** سوی شه بنوشت خشمین رقعه‌ای
 • Köle kızgınlıkla, dertle bir bucağa çekildi, padişaha kızgınlığını bildirir bir mektup yazdı.
 • اندر آن رقعه ثنای شاه گفت ** گوهر جود و سخای شاه سفت
 • Mektupta padişahı övdü... Onun cömertlik incilerini deldi!
 • کای ز بحر و ابر افزون کف تو ** در قضای حاجت حاجات‌جو
 • “Ey avucu, hacetler isteyeni hacetini vermede denizden de cömert olan, buluttan da cömert olan!
 • زانک ابر آنچ دهد گریان دهد ** کف تو خندان پیاپی خوان نهد 1730
 • Çünkü bulut verir ama ağlaya ağlaya verir... Hâlbuki senin elin, gülerek biteviye sofralar yayar” dedi.
 • ظاهر رقعه اگر چه مدح بود ** بوی خشم از مدح اثرها می‌نمود
 • Mektubun zahiri medihti ama o medihlerden kızgınlığının kokusu duyuluyordu.
 • زان همه کار تو بی‌نورست و زشت ** که تو دوری دور از نور سرشت
 • Senin işin de tıpkı onun işi gibi nursuz ve çirkin... Çünkü sen, yaradılış nurundan uzaksın, uzak!
 • رونق کار خسان کاسد شود ** هم‌چو میوه‌ی تازه زو فاسد شود
 • Bayağı kişilerin işi kesatlıdır... Taze meyve gibi o, çabucak bozulur, çürür!
 • رونق دنیا برآرد زو کساد ** زانک هست از عالم کون و فساد
 • Dünyanın parlaklığı ve revacı da ondan kesat bulur... Çünkü o, oluş ve bozulmuş âlemindendir.
 • خوش نگردد از مدیحی سینه‌ها ** چونک در مداح باشد کینه‌ها 1735
 • Methedende kin oldu mu onun karihasından doğan medihler, insana hoş gelmez!
 • ای دل از کین و کراهت پاک شو ** وانگهان الحمد خوان چالاک شو
 • Gönül, kinden, pislikten arın da sonra çevikçe hamd suresini oku!
 • بر زبان الحمد و اکراه درون ** از زبان تلبیس باشد یا فسون
 • Ağzınla hamd ediyorsun ama için bunu reddetmede... Dilindeki hamd, ya şeytanlıktır, ya efsun!
 • وانگهان گفته خدا که ننگرم ** من به ظاهر من به باطن ناظرم
 • İşte onun için Allah “Ben dışa bakmam, içe bakarım” dedi.
 • حکایت آن مداح کی از جهت ناموس شکر ممدوح می‌کرد و بوی اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او می‌نمود کی آن شکرها لافست و دروغ
 • Şerefini korumak için medihlerde bulunan, fakat içinden dert ve elem kokusu duyulan, hırkasının eksikliğinden o şükürlerin lâftan, yalandan ibaret olduğu anlaşılan övücü
 • آن یکی با دلق آمد از عراق ** باز پرسیدند یاران از فراق
 • Birisi, Irak’tan bir hırkayla çıkageldi. Dostları, ayrılığını sordular;
 • گفت آری بد فراق الا سفر ** بود بر من بس مبارک مژده‌ور 1740
 • Dedi ki: doğru, ayrılık vardı ama yolculuk bana pek kutluydu, âdeta beni muştulamaktaydı.
 • که خلیفه داد ده خلعت مرا ** که قرینش باد صد مدح و ثنا
 • Halife, bana tam on kat elbise verdi... Yüzlerce methüsena, ona yakın olsun!
 • شکرها و حمدها بر می‌شمرد ** تا که شکر از حد و اندازه ببرد
 • Onu bir hayli övdü, şükürlerde, hamitlerde bulundu... Nihayet şükür, haddini aştı.
 • پس بگفتندش که احوال نژند ** بر دروغ تو گواهی می‌دهند
 • Dediler ki: senin perişan halin, yalanına şahadet etmekte.