English    Türkçe    فارسی   

4
1744-1768

 • تن برهنه سر برهنه سوخته ** شکر را دزدیده یا آموخته
 • Bedenin çıplak, başın kabak, için yanmış... bu şükürleri, bir yerden mi çaldın, yoksa birisinden mi öğrendin?
 • کو نشان شکر و حمد میر تو ** بر سر و بر پای بی توفیر تو 1745
 • Nerede methettiğin emîrin şükür ve hamd nişaneleri? Onların, şu şerefsiz başında, ayağında görünmesi gerekti.
 • گر زبانت مدح آن شه می‌تند ** هفت اندامت شکایت می‌کند
 • Dilin, o padişahı methetmede ama yedi âzan da şikâyet edip duruyor.
 • در سخای آن شه و سلطان جود ** مر ترا کفشی و شلواری نبود
 • O cömertlik padişahını, o kerem sultanını övüyorsun ama bu övüşe karşılık ayağında bir ayakkabı, bacağında bir şalvar olmalıydı bari!
 • گفت من ایثار کردم آنچ داد ** میر تقصیری نکرد از افتقاد
 • Ben, dedi... Bütün verdiklerini dağıttım; emir ihsanda kusur etmedi hiç!
 • بستدم جمله عطاها از امیر ** بخش کردم بر یتیم و بر فقیر
 • Bütün ihsanlarını aldım, fakat hepsini yetimlere, yoksullara bağışladım.
 • مال دادم بستدم عمر دراز ** در جزا زیرا که بودم پاک‌باز 1750
 • Mal verdim, karşılığında uzun bir ömür aldım... Çünkü içim pek temizdir benim!
 • پس بگفتندش مبارک مال رفت ** چیست اندر باطنت این دود نفت
 • Bunun üzerine dediler ki: o kutlu mal gittiyse içindeki bu duman, bu hararet nedir ya?
 • صد کراهت در درون تو چو خار ** کی بود انده نشان ابتشار
 • İçinde diken gibi yüzlerce pislik var... Hiç keder, muştulanma nişanesi olur mu?
 • کو نشان عشق و ایثار و رضا ** گر درستست آنچ گفتی ما مضی
 • Söylediğin o geçmiş şeyler doğruysa nerede aşk, bağışlama ve razı olma nişanesi?
 • خود گرفتم مال گم شد میل کو ** سیل اگر بگذشت جای سیل کو
 • Hadi tutalım mal kayboldu gitti, meyil nerede? Sel geçip gittiyse geçtiği yer hani?
 • چشم تو گر بد سیاه و جان‌فزا ** گر نماند او جان‌فزا ازرق چرا 1755
 • Gözün evvelce cana canlar katan siyah bir göz idiyse hadi diyelim o güzellik geçti... Fakat neden şimdi gözün gök?
 • کو نشان پاک‌بازی ای ترش ** بوی لاف کژ همی‌آید خمش
 • A ekşi suratlı, temizlik nişanesi nerede? Senden eğri lâfların kokusu gelmekte, sus!
 • صد نشان باشد درون ایثار را ** صد علامت هست نیکوکار را
 • Mal bağışlamanın gönülde yüz türlü nişanesi olur... İyi işin yüzlerce alâmeti görünür!
 • مال در ایثار اگر گردد تلف ** در درون صد زندگی آید خلف
 • Malını dağıtıp bağışlayan kişinin gönlüne o mal yerine yüzlerce dirilik gelir!
 • در زمین حق زراعت کردنی ** تخمهای پاک آنگه دخل نی
 • Allah tarlasına temiz tohumlar ekilsin de sonra temiz mahsul vermesin... İmkânı yok!
 • گر نروید خوشه از روضات هو ** پس چه واسع باشد ارض الله بگو 1760
 • Allah bahçeleri de mahsul vermezse artık Allah yeri geniştir denebilir mi? Söyle!
 • چونک این ارض فنا بی‌ریع نیست ** چون بود ارض الله آن مستوسعیست
 • Bu yokluk yeri bile mahsul vermemezlikte bulunmaz... Artık bundan çok geniş olan Allah yeri nasıl olur da mahsul vermez?
 • این زمین را ریع او خود بی‌حدست ** دانه‌ای را کمترین خود هفصدست
 • Bu yerin bile sayısız mahsul verme kabiliyeti vardır, en aşağı bir tohuma yedi yüz verir!
 • حمد گفتی کو نشان حامدون ** نه برونت هست اثر نه اندرون
 • Hamd ediyorsun, hani hamd edenlerin nişanesi? Bu nişaneler ne içinde var, ne dışında!
 • حمد عارف مر خدا را راستست ** که گواه حمد او شد پا و دست
 • Ârifin Allah’ya hamd etmesi doğrudur... Çünkü o hamdın şahidi eldir, ayaktır!
 • از چه تاریک جسمش بر کشید ** وز تک زندان دنیااش خرید 1765
 • Hamd ediş, arifi karanlık cisim kuyusundan çekip çıkarır... Dünya zindanından kurtarır!
 • اطلس تقوی و نور متلف ** آیت حمدست او را بر کتف
 • Sırtındaki takva atlasıyla ülfet nuru, hamd etmesinin nişanesidir.
 • وا رهیده از جهان عاریه ** ساکن گلزار و عین جاریه
 • Bu eğreti âlemden kurtulmuş, gül bahçelerinde, akarsu kenarlarında yurt tutmuştur.
 • بر سریر سر عالی‌همتش ** مجلس و جا و مقام و رتبتش
 • Oturduğu yer, yurt, vasıl olduğu makam ve rütbe, yüce himmetinin sır sedirinin üstüdür!