English    Türkçe    فارسی   

6
1222-1246

 • بود کمپیری نودساله کلان  ** پر تشنج روی و رنگش زعفران 
 • Doksan yaşında bir kocakarı vardı. Yüzü bumburuşuktu, rengi safran gibi sarıydı.
 • چون سر سفره رخ او توی توی  ** لیک در وی بود مانده عشق شوی 
 • Yanağı, sofra altısının baş tarafları gibi kat kattı. Fakat erkek aşkından vazgeçmemişti.
 • ریخت دندانهاش و مو چون شیر شد  ** قد کمان و هر حسش تغییر شد 
 • Dişleri dökülmüş, saçları süt gibi ağarmıştı. Boyu yay gibi bükülmüş, her duygusu değişmişti.
 • عشق شوی و شهوت و حرصش تمام  ** عشق صید و پاره‌پاره گشته دام  1225
 • Böyle olduğu halde koca isteği ve şehvet hırsı hâlâ yerindeydi. Erkek avlamaya aşkı vardı da tuzağı paramparça olmuştu.
 • مرغ بی‌هنگام و راه بی‌رهی  ** آتشی پر در بن دیگ تهی 
 • Vakitsiz öten bir horoza, yolsuz, yolcusuz bir yola benziyordu. Kızgın ateşe konmuş boş bir tencereydi sanki.
 • عاشق میدان و اسپ و پای نی  ** عاشق زمر و لب و سرنای نی 
 • Meydana âşıktı, fakat ne atı vardı, ne ayağı. Düdük çalmaya sevdalıydı, fakat ne dudağı vardı ne zurnası!
 • حرص در پیری جهودان را مباد  ** ای شقیی که خداش این حرص داد 
 • İhtiyarlıkta Allahm, kâfire bile hırs vermesin. Bu hırsı Allah kime verdiyse ne kötüdür o kul!
 • ریخت دندانهای سگ چون پیر شد  ** ترک مردم کرد و سرگین‌گیر شد 
 • Köpek kocaldı, dişleri döküldü mü adamlara salamaz, ancak pisliğe, gübreye salar.
 • این سگان شصت ساله را نگر  ** هر دمی دندان سگشان تیزتر  1230
 • Öyle olduğu halde şu altmış yaşındaki köpeklere bak ki her an köpek dişleri biraz daha keskinleşmede.
 • پیر سگ را ریخت پشم از پوستین  ** این سگان پیر اطلس‌پوش بین 
 • İhtiyar köpeğin, derisinden tüyler dökülür; fakat şu ipekler giymiş kart köpeklere bak bir kere de!
 • عشقشان و حرصشان در فرج و زر  ** دم به دم چون نسل سگ بین بیشتر 
 • Bu köpeklerin aşkı da alt yanlarıyla paraya, hırsları da. Kocaldıkça da bu aşkları artıyor, hele bak şu köpek soylarına!
 • این چنین عمری که مایه‌ی دوزخ است  ** مر قصابان غضب را مسلخ است 
 • Böyle ömür cehennem sermayesi. Gazap kasaplarına salhane.
 • چون بگویندش که عمر تو دراز  ** می‌شود دلخوش دهانش از خنده باز 
 • Ömrün uzun olsun dediler mi hoşlanır, güler de ağzı açık kalır.
 • این چنین نفرین دعا پندارد او  ** چشم نگشاید سری بر نارد او  1235
 • Böyle bir bedduayı dua sanır. Gözünü açmaz, kafasını bir türlü kaldırmaz.
 • گر بدیدی یک سر موی از معاد  ** اوش گفتی این چنین عمر تو باد 
 • Kıl ucu kadar ahret ahvalini görseydi, böyle diyene “Senin ömrün uzun olsun” derdi.
 • داستان آن درویش کی آن گیلانی را دعا کرد کی خدا ترا به سلامت به خان و مان باز رساناد 
 • Bir yoksulun Geylân’lı birisine “Allah seni selâmetle evine barkına kavuştursun” diye dua etmesi
 • گفت یک روزی به خواجه‌ی گیلیی  ** نان پرستی نر گدا زنبیلیی 
 • Ekmeğe tapan, bir erkek bir yoksul, bir zembilli dilenci, bir gün Geylân’lı zengin birisinden
 • چون ستد زو نان بگفت ای مستعان  ** خوش به خان و مان خود بازش رسان 
 • Ekmek alınca dedi ki: Yarabbi sen bu kulunu hoşlukla, selâmetle evine barkına kavuştur.
 • گفت خان ار آنست که من دیده‌ام  ** حق ترا آنجا رساند ای دژم 
 • Geylân’lı kızıp a çirkin herif dedi, eğer ev bark, benim gördüğüm ev barksa oraya Allah, seni kavuştursun!
 • هر محدث را خسان باذل کنند  ** حرفش ار عالی بود نازل کنند  1240
 • Aşağılık kişiler, her söz söyleyeni hor hakir bir hale getirirler. Sözü yüceyse, değerliyse bile o sözün kaderini düşürürler.
 • زانک قدر مستمع آید نبا  ** بر قد خواجه برد درزی قبا 
 • Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna göre biçer.
 • صفت آن عجوز 
 • (BASLIK YOK)
 • چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست  ** از حدیث پست نازل چاره نیست 
 • Mademki meclisteki dinleyenler aşağılık kişiler, aşağılık söz söylemeden başka çare yok.
 • واستان هین این سخن را از گرو  ** سوی افسانه‌ی عجوزه باز رو 
 • Bu sözü rehine koy da yine o kocakarının hikâyesine başla.
 • چون مسن گشت و درین ره نیست مرد  ** تو بنه نامش عجوز سال‌خورد 
 • Bir insan kocaldı da bu yolda er olmadı mı adını kocakarı takıver!
 • نه مرورا راس مال و پایه‌ای  ** نه پذیرای قبول مایه‌ای  1245
 • Ne sermayesi var, ne değeri, ne de bir sermaye kabul edecek kabiliyeti.
 • نه دهنده نی پذیرنده‌ی خوشی  ** نه درو معنی و نه معنی‌کشی 
 • Ne hoş ve güzel bir şey verir, ne alır. Ne manâsı var ne anlama liyakati.